Odpowiedzialność odszkodowawcza – zagadnienia proceduralne w praktyce – konferencja 24.11.2015 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w odpłatnej konferencji, która odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 24 listopada 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Konferencja ma na celu kompleksowe przedstawienie problematyki cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych i przykładów z orzecznictwa. W tym celu konferencja podzielona została na dwie części. Pierwsza zaplanowana na 13 października 2015 roku koncentruje się na wybranych zagadnieniach materialnoprawnych z zakresu wskazanej problematyki. Druga zaplanowana na 24 listopada 2015 roku poświęcona będzie aspektom proceduralnym. Gorąco zachęcamy do udziału w obu częściach konferencji. Przedstawionych zostanie na niej wiele problematycznych zagadnień prawnych wraz z możliwymi sposobami ich rozwiązania.

Za udział w konfrencji otrzymują Państwo 13 pkt.

Program konferencji:

09.30–10.00 Rejestracja uczestników

10.00–10.10 Otwarcie konferencji
Moderator konferencji
r.pr. Marcin Milewski

10.10–13.00 Sesja I

10.10–10.55 Rozkład ciężaru dowodu w procesach odszkodowawczych
sSO Tomasz Wojciechowski, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

10.55 – 11.40 Ustalanie wysokości odszkodowania w praktyce – stosowane środki dowodowe, szacowanie odszkodowania w trybie art. 322 k.p.c.
sSA Agata Zając, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

11.40–11.55 przerwa kawowa

11.55–12.40 Orzekanie w sprawach o zadośćuczynienie z podaniem przykładów zasądzonych kwot zadośćuczynienia
r.pr. Iwona Kaja,
radca prawny, kierownik Samodzielnego Wydziału Prawnego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

12.40–13.00 Dyskusja

13.00–13.30 Lunch

13.30–16.00 Sesja II

13.30–14.15 Współuczestnictwo w procesach odszkodowawczych
sSO Sylwia Urbańska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

14.15–15.00 Ustalanie odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela w praktyce na przykładzie ubezpieczenia OC – interpretacja umów ubezpieczenia, prowadzenie przez ubezpieczyciela postępowania wyjaśniającego, szkoda w ubezpieczeniu OC
r.pr. Anna Tarasiuk, radca prawny
r.pr. Iwona Filipska, radca prawny

15.00–15.45 Skutki podatkowe otrzymania odszkodowania – CIT, PIT, VAT
Rafał Romański, doradca podatkowy

15.45–16.00 Dyskusja

16.00 Zamknięcie konferencji

Uwaga!
Powyższy program stanowi zaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia.

Opłaty
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł
netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 24-11-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uwaga!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP
w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

Udostępnij na: