Ochrona danych osobowych – po zmianach 1 stycznia 2015 r. – szkolenie 16.06.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Konferencyjna I piętro 16 czerwca 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Ochrona danych osobowych – po zmianach 1 stycznia 2015 r.

Przedmiotem szkolenia będą zmiany wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych artykułem 8 ustawy z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedmiotem zmian był status i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, zmiany w zakresie obowiązku rejestracji zbirów danych, a także warunki transferu danych za granicę.

Arwid Mednis – radca prawny, wspólnik w kancelarii Wierzbowski Eversheds w Warszawie. Arwid Mednis jest doktorem nauk prawnych, docentem w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawie telekomunikacyjnym, lotniczym oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:

9.30–10.00 rejestracja uczestników
10.00–11.30 Status administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

• Ogólna charakterystyka zmian w ustawie o ochronie danych osobowych wprowadzonych ustawą z 7.11.2014 r.
• Status ABI na tle rozwiązań europejskich (Dyrektywa 95/46) oraz projektu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
• Zmiana statusu ABI – jego pozycja i zakres odpowiedzialności w firmie i instytucji
• Zgłoszenie ABI do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

11.30–11.45 przerwa kawowa
11.45–13.00 Zadania ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych

• Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
• Sprawdzenia i sprawozdania ze sprawdzeń dokonywanych przez ABI
• Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów

13.00–13.30 lunch
13.30–15.00 ABI – powoływać czy nie?

• Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI
• Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych
• Rejestracja zbiorów danych w GIODO

15.00–15.15 przerwa kawowa
15.15–16.00 Transfer danych osobowych za granicę po nowelizacji

• Rola Binding Corporate Rules
• Funkcje standardowych klauzul umownych
• Podsumowanie: planowane zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Uwaga:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 16-06-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie www.oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: