Obsługa prawna zakładów ubezpieczeń

Radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej klientów jednego z największych Zakładów Ubepzieczeń podejmie się współpracy w zakresie:

– samodzielnego udziału w rozprawach w I i II instancji przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi (w szczególności reprezentowanie ubezpieczycieli i ubezpieczających w sporach sądowych związanych z umową ubezpieczenia, w tym w szczególności wypłatą odszkodowania),
– kontroli postępowań sądowych oraz ich nadzorem,
– przygotowywania pism procesowych sądowych w sprawach cywilnych oraz gospodarczych (pozwów, sprzeciwów/zarzutów od nakazów zapłaty, apelacji, zażaleń, skarg o wznowienia postępowania),
– przygotowywania, opiniowania i wprowadzania zmian do umów,
– czynnego udziału w procesie podejmowania decyzji procesowych,
– analizy prawna wpływających dokumentów oraz toczących się spraw sądowych.

Zapraszam do kontaktu: 883 93 93 56

 

Udostępnij na: