OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK

Radca prawny prowadzący samodzielną kancelarię w okolicy Sejmu, posiadający wieloletnie doświadczenie w bieżącej, kompleksowej obsłudze spółek handlowych od strony korporacyjnej, transakcyjnej i sądowej, podejmie współpracę z przedsiębiorcami.

 

W szczególności zapewniam wsparcie na następujących płaszczyznach:

 

 • audyt prawny dotychczasowych rozwiązań stosowanych w spółce;
 • procedury wewnątrzkorporacyjne związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników oraz z przygotowaniem aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie organów spółek;
 • reprezentacja zarządu oraz wspólników na zgromadzeniach wspólników;
 • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie warunków umów strukturyzujących działalność;
 • transakcje związane z obrotem udziałami;
 • postępowanie rejestrowe przed KRS;
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Spółki, sporządzenie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa;
 • sporządzanie projektów umów branżowych oraz innych (m.in.: umowy najmu/dzierżawy lokali użytkowych, umowy kupna sprzedaży nieruchomości i ruchomości, umowy zlecenia/o pracę, kontrakty menedżerskie,);
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami;
 • reprezentacja Spółki w sprawach spornych zarówno na etapie przedsądowym (negocjacje, mediacje, projekty ugód, sporządzanie wezwań do zapłaty i monitorowanie spłaty zobowiązań) jak i sądowym (sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, reprezentacja w sądzie);
 • reprezentacja Spółki w postępowaniach egzekucyjnych;

 

Wynagrodzenie za oferowany pakiet usług w ramach stałego miesięcznego abonamentu w kwocie uzgadnanej indywidualnie. Zapewniam stały kontakt z prawnikiem i asystę prawną – na każde życzenie Klienta. Istnieje możliwość świadczenia usług w siedzibie Klienta. Zapraszam do współpracy. Proszę o kontakt pod numerem tel. 505 231 288, 608 370 641 lub e-mail: radca@kancelaria-grabek.pl

Udostępnij na: