Obowiązkowe szkolenia z etyki

Zgodnie z § 4 ust. 1  uchwały KRRP nr 30/B/VII/2008 z dnia 06.06.2008 r. w sprawie zasad wypełniania przez radców prawnych obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych,  radca prawny wpisany na listę radców prawnych, po 10 września 2005 r., na innej podstawie niż odbycie aplikacji radcowskiej i zdanie egzaminu radcowskiego, obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniu z zakresu zasad etyki radcy prawnego i historii zawodu radcy prawnego, w wymiarze co najmniej 5 godzin szkoleniowych, w ciągu pierwszych dwóch lat po wpisaniu go na listę radców prawnych. Osoby, które zgodnie z ww. uchwałą mają obowiązek odbycia 5-godzinnego szkolenie z zakresu etyki i historii zawodu radcy prawnego uprzejmie informujemy, iż zajęcia te będą prowadzone w ramach szkoleń jednodniowych – obecność na szkoleniu potwierdzona podpisem na liście obecności oznacza wypełnienie obowiązku etycznego przez radcę prawnego.

Udostępnij na: