Obowiązek doskonalenia zawodowego – najważniejsze informacje

Komisja ds. doskonalenia zawodowego OIRP w Warszawie informuje, iż obecny Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2015 r. i kończy się 31 grudnia 2017 r.

W Extranecie, w zakładce Doskonalenie zawodowe można samodzielnie zarządzać wprowadzaniem punktów. W tym celu należy wypełnić udostępniony formularz, wpisując wszystkie dane dotyczące odbytego szkolenia lub wydanej publikacji. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest załączony przez radcę prawnego do internetowego formularza obraz certyfikatu szkoleniowego, a poświadczeniem wydania publikacji będzie załącznik z obrazem artykułu, okładki lub spisu treści książki (w zależności od charakteru wydawnictwa). Obraz można uzyskać za pomocą skanera, albo prościej – za pomocą aparatu cyfrowego.

Chcąc uzyskać zaświadczenie o szkoleniu odbytym poza OIRP w Warszawie mogą Państwo skorzystać z certyfikatów oferowanych przez daną firmę szkoleniową lub z naszego wzoru zaświadczenia. Przypominamy, że wzór zaświadczenia zamieszczony jest na naszej stronie (poniżej) i można go przekazać organizatorowi szkolenia do wypełnienia.

Podstawowe informacje o obowiązku doskonalenia zawarte są w aktach prawnych w zakładce Doskonalenie zawodowe – akty prawne

Wszystkie pozycje publikujemy poniżej.

Szczegółowych informacji na temat obowiązku doskonalenia udzielają:

Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie informujemy, że punktacją za udział w szkoleniach objęte są również wykłady poniedziałkowe, tzw. poniedziałki radcowskie. Punktacja naliczana jest przez pracowników Zespołu ds. doskonalenia zawodowego w oparciu o listy obecności. Prosimy więc o możliwie punktualne przychodzenie na spotkania.

Uwaga:

Osoby, które zgodnie z ww. uchwałą mają obowiązek odbycia 5-godzinnego szkolenie z zakresu etyki i historii zawodu radcy prawnego uprzejmie informujemy, że zajęcia te będą prowadzone w ramach szkoleń jednodniowych – obecność na szkoleniu potwierdzona podpisem na liście obecności oznacza wypełnienie obowiązku etycznego przez r.pr.

Udostępnij na: