Obowiązek alimentacyjny, jego zmiana oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego – szkolenie 12.06.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Malinowa , II piętro, 12 czerwca 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Obowiązek alimentacyjny, jego zmiana oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Powództwo o zaspokajanie potrzeb rodziny. Problematyka stosowania zabezpieczenia. Formułowanie pism procesowych przez pełnomocników.
Praktyczne problemy wykonywania władzy rodzicielskiej. Ustalanie zabezpieczenia. Formułowanie pism procesowych przez pełnomocników.

sSR Wioletta Iwańczuk – Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, sędzia /del/ do Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny, Rodzinny Odwoławczy Mokotowa

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w szkoleniu odpłatnym. Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 13 pkt.

Program szkolenia:
9.30–10.00 rejestracja uczestników

10.00–11.45
• Obowiązek alimentacyjny, zakres i przedmiot.
• Alimenty bieżące i zaległe.
• Zmiana obowiązku alimentacyjnego w praktyce sądowej.
• Problematyka zabezpieczeń w w/w powództwach.
• Powództwo o zaspokajanie potrzeb rodziny i jego charakter prawny z uwzględnieniem problematyki procesowej dotyczących zabezpieczeń.
• Dyskusja.

11.45–12.00 przerwa kawowa

12.00–13.30
• Prawidłowe formułowanie pozwów oraz wniosków o zabezpieczenie roszczenia w sprawach o alimenty, podwyższenie lub obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego oraz w sprawach o zaspokajanie potrzeb rodziny.
• Praca warsztatowa w oparciu o kazusy.

13.30–14.00 lunch

14.00–16.00
• Praktyczne przygotowywanie wniosków w sprawach o ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie władzy rodzicielskiej, wniosków w zakresie zmiany formy ograniczenia władzy rodzicielskiej, zmiany wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywanie władzy rodzicielskiej.
• Praca warsztatowa w oparciu o kazusy – część I.

Uwaga:
Powyższy program stanowi średniozaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają w podstawowym zakresie przepisy prawa oraz instytucje prawne, znają również podstawową praktykę, jednakże mogą mieć wątpliwości i wymagają potwierdzenia swojej wiedzy; nie znają orzecznictwa sądowego w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w warsztatach wynosi:

390 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
780 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
999 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 12-06-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA!!!
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:
Marta Dywicka, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: