O praworządności w Polsce – spotkanie z Lawyers for Lawyers

Niezależne Stowarzyszenie Lawyers for Lawyers rozpoczęło projekt monitorowania sytuacji prawników i potencjalnych ograniczeń w wykonywaniu przez nich zawodu w poszczególnych państwach. W tym celu, Stowarzyszenie odbywać będzie cykliczne spotkania online z reprezentantami samorządów prawniczych w danym kraju w celu omówienia aktualnego statusu prawników oraz potencjalnych zagrożeń dla ich niezależności oraz zasad wykonywania zawodu.

Wczoraj odbyło się pierwsze takie spotkanie, na którym omówiona została aktualna sytuacja w Polsce. Samorząd radców prawnych reprezentowała r.pr. Magdalena Bartosiewicz, Członek Rady oraz Przewodnicząca Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka w OIRP w Warszawie.

Stowarzyszenie Lawyers for Lawyers jest niezależną organizacją prawników, której celem jest niesienie wsparcia dla kolegów i koleżanek w każdym zakątku świata, zgodnie z mottem organizacji, które brzmi: „Każdy prawnik musi mieć możliwość wykonywania swojego zawodu w sposób wolny i niezależny. Aby mógł świadczyć pomoc prawną, do której jest zobowiązany. Aby mógł bronić zasad praworządności. Aby mógł bronić praw człowieka”.

Więcej informacji o działalności Stowarzyszenia znajdziecie Państwo pod linkiem  https://lawyersforlawyers.org/en/