Koordynator edukacji prawnej

 

Przemysław Ligęzowski