Projekt Kodeksu Etyki Radców Prawnych

Przedstawiamy Państwu projekt nowego Kodeksu Etyki Radców Prawnych, który będzie przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w dniach 21–22 listopada 2014 r.  W związku z tym Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie przygotowała specjalną ankietę, której celem jest uzyskanie opinii radców prawnych zrzeszonych w naszej izbie na temat propozycji zawartych w tym dokumencie. Ankieta została dostarczona drogą elektroniczną na adresy email członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Uwagi można również zgłaszać na adres email: kodeks.etyki@oirpwarszawa.pl

Projekt Kodeksu Etyki Radców Prawnych

Udostępnij na: