Nowe zasady wydawania kwartalnika „Radca Prawny – Zeszyty Naukowe” oraz dwumiesięcznika „Radca Prawny”

Pragniemy poinformować, że Wydawnictwa Krajowej Rady Radców Prawnych zmieniają zasady wydawania kwartalnika „Radca Prawny – Zeszyty Naukowe” oraz dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Oba czasopisma będą dostępne tylko on-line na stronie www.kirp.pl, w zakładce „wydawnictwa”.

Dla kwartalnika „Radca Prawny – Zeszyty Naukowe” powyższa zmiana nastąpi od kwietnia 2017 roku, a dla dwumiesięcznika „Radca Prawny” od lipca 2017 roku.

Osoby, które chcą nadal otrzymywać wersję papierową ww. czasopism proszone są o opłacenie prenumeraty w odpowiedniej formie z zaznaczeniem jakie czasopismo chcą prenumerować oraz podaniem adresu, na jaki należy przesyłać zaprenumerowane czasopismo.

Koszt rocznych prenumerat kształtuje się w następujący sposób:

  • dwumiesięcznika „Radca Prawny” – wynosi 35 zł,
  • kwartalnika „Radca Prawny – Zeszyty Naukowe” – wynosi 35 zł,
  • łączna prenumerata obu czasopism – wynosi 60 zł.

Opłaty za prenumeratę należy dokonać na rzecz:
Krajowa Rada Radców Prawnych
al. Ujazdowskie 41/2, 00-540 Warszawa,
nr rachunku bankowego: BRE BANK SA 23 1140 1010 0000 5370 2300 1003