Nowe wykłady e-learningowe – cz.II

Udostępniamy Państwu cztery nowe, wykłady w systemie e-learning. Autorami wykładów są cenieni w środowisku prawniczym wykładowcy i praktycy prawa.

Zapraszamy do skorzystania z nowych pozycji dostępnych w Extranecie:

  1. r.pr. Olga Bieguńska-Jońca – Korzystanie z praw autorskich na podstawie umowy licencyjnej – 2,5 punktu szkoleniowego
  2. dr Andrzej Bielecki – Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OC – 4,5 punktu szkoleniowego
  3. dr Magdalena Rycak – Praca w godzinach nadliczbowych – 4 punkty szkoleniowe
  4. r.pr. Aneta Ciechowicz-Jaworska – Umowa ubezpieczenia – 3 punkty szkoleniowe

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem, kompleksowej prezentacji jego treści w pliku PDF oraz krótkiego testu, który jest dostępny po obejrzeniu filmu. Rozwiązanie testu umożliwia Państwu zdobycie punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu ERiA (E-learninig Radców Prawnych i Aplikantów). Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres email: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: