Nowe wykłady e-learningowe

Udostępniamy Państwu dwanaście nowych wykładów w systemie e-learning. Autorami wykładów są cenieni w środowisku prawniczym wykładowcy i praktycy prawa.

Zapraszamy do skorzystania z nowych pozycji dostępnych w Extranecie:

SSR Wioletta Iwańczuk – Władza rodzicielska – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. Sławomir W. Ciupa – Reklama usług radcowskich w Internecie – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. dr Iwona Gębusia – Problematyka konfliktu interesów w spółkach osobowych i kapitałowych – 2 punkty szkoleniowe

r.pr. dr Iwona Gębusia – Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych – 2 punkty szkoleniowe

r.pr. Piotr Grodzki – Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji – 2 punkty szkoleniowe

r.pr. dr Magdalena Rycak – Wypowiadanie umów o pracę – 3 punkty szkoleniowe

r.pr. dr Agnieszka Wilk-Ilewicz – Prawo europejskie w praktyce radcy prawnego – 2 punkty szkoleniowe

SSO Zbigniew Szczuka – Różnice między dyskryminacją a mobbingiem w kodeksie pracy – 3 punkty szkoleniowe

SSR dr Marcin Uliasz – Nowelizacja postępowania egzekucyjnego. Licytacja elektroniczna, zajęcie rachunku bankowego, zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Część I – 2 punkty szkoleniowe

dr Zbigniew Woźniak – Nowelizacja postępowania egzekucyjnego. Licytacja elektroniczna, zajęcie rachunku bankowego, zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym – Część II – 2 punkty szkoleniowe

prof. dr hab. Dariusz Szostek – Nowa regulacja w zakresie formy czynności prawnych. Pojęcie dokumentu. Wpływ rozporządzenia EIDAS na polskie prawo – 3 punkty szkoleniowe

prof. dr hab. Dariusz Szostek – Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów elektronicznych w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym – 3 punkty szkoleniowe

Mamy nadzieję, że zakres tematyczny szkoleń proponowanych w ramach e-learningu będzie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Każda pozycja składa się z filmu z wykładem, kompleksowej prezentacji jego treści w pliku PDF oraz krótkiego testu, który jest dostępny po obejrzeniu filmu. Rozwiązanie testu umożliwia Państwu zdobycie punktów w ramach realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wszystkie wykłady w systemie e-learning są dostępne po zalogowaniu do Extranetu i wybraniu modułu ERiA (E-learning Radców Prawnych i Aplikantów). Przypominamy, że dane dostępowe do Extranetu można uzyskać kontaktując się na adres email: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.

Udostępnij na: