Nowe koncepcje edukacji prawnej w obliczu pandemii – spotkania zarządu GAJE

W czwartek, 15 października odbyło się nieformalne spotkanie online członków zarządu i ekspertów stowarzyszenia GAJE (Global Alliance for Justice Education), w którym udział brał m.in. współprzewodniczący organizacji, dr Filip Czernicki. Dyskusja prawników i naukowców z całego świata skupiła się na opracowaniu nowych koncepcji szerzenia edukacji prawnej w trudnych czasach pandemii.

W dyskusji wzięli udział członkowie stowarzyszenia GAJE z całego świata – USA, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Australii, Nigerii, Białorusi, Francji, Indii oraz Czech. Polskę w tym gronie reprezentował koordynator Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono przy OIRP w Warszawie i członek Komisji Zagranicznej i Praw Człowieka, mec. Filip Czernicki.

Uczestnicy spotkania debatowali nad rozwiązaniami, które pomogą stowarzyszeniu utrzymać kontakt z innowatorami w zakresie edukacji prawnej i nowoczesnych metod nauczania. Dyskusja dotyczyła również nowych koncepcji  spotkań edukacyjnych, które będą odpowiedzią na sytuację wywołaną pandemią koronawirusa.

GAJE to globalny sojusz osób zaangażowanych w propagowaniu wiedzy o prawie na całym świecie.  Konferencje tego stowarzyszenia, podobnie jak inne jego działania, mają na celu promowanie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami zaangażowanymi w edukację na rzecz sprawiedliwości na całym świecie.  GAJE  wdrażając swoje społeczne projekty angażuje przy tym praktykujących prawników, sędziów i organizacje pozarządowe.