● II miejsce projektu Komisji Zagranicznej w konkursie ogólnopolskim KRRP

Nagroda za najlepszy projekt w ramach działalności zagranicznej Okręgowych Izb Radców Prawnych dla OIRP w Warszawie! Mowa o „nowatorskim programie promocji zawodu radcy prawnego za granicą” autorstwa Izby warszawskiej.

Konkurs zorganizował Komitet ds. Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Radców Prawnych. Jego celem jest promowanie ciekawych inicjatyw Izb Okręgowych i zachęcenie do włączenia się w tę działalność jak najszerszego grona radców prawnych. Konkurs służyć ma również promocji zaangażowania Izb we współpracę z prawnikami z zagranicy oraz budowaniu pozytywnego wizerunku zawodu radcy prawnego na forum międzynarodowym.

W skład Komisji Konkursowej oceniającej projekty weszli: r.pr. Andrzej Kalwas (Przewodniczący), oraz przedstawiciele KRRP – Barbara Kras i Rafał Ciesielski. Oceniając projekty, Komisja brała pod uwagę m.in. ich innowacyjny charakter oraz to, w jakim stopniu aktywizują szerokie grono samorządu.

Projekt zgłoszony przez Komisję Zagraniczną OIRP w Warszawie pt. „Nowatorski program promocji zawodu radcy prawnego za granicą” zakłada organizację tygodniowych staży doświadczonych radców prawnych posiadających obycie w kontaktach międzynarodowych w zagranicznych samorządach prawniczych. Chodzi o zapoznanie się z działalnością Izby zagranicznej, nawiązanie przez radcę kontaktów z prawnikami zagranicznymi w danej Izbie (budowanie stałej bazy kontaktów do Izb zagranicznych), przedstawienie potencjalnych możliwości współpracy i wskazanie projektów, przy których polscy radcowie mogą pracować z zagranicznymi prawnikami (w szczególności projekty z elementem polskim) oraz przedstawienie (po zakończeniu stażu) zgromadzonych informacji.
W ramach stażu, przeprowadzona zostanie akcja udzielania darmowych porad prawnych dla Polaków mieszkających za granicą. W danym kraju, w planach jest organizowanie spotkania radcy w miejscowej izbie handlowej (ewentualnie w polskiej placówce dyplomatycznej) dla lokalnych przedsiębiorców, połączone z prezentacją dokonaną przez radcę prawnego na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i pomocy prawnej dla świata biznesu, świadczonej przez radców prawnych.

Projekt OIRP w Warszawie zajął II miejsce i otrzymał dofinansowanie na realizację w wysokości 10 tys. zł.

Wśród laureatów jest także OIRP w Opolu (projekt pt. „Kancelarie i prawnicy 20-go południka) i OIRP w Lublinie (projekt pt. „Playing the Law”).

Udostępnij na: