Nieodpłatne szkolenia internetowe

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do skorzystania z oferty darmowych szkoleń internetowych. W Extranecie dostępne są wykłady multimedialne, prowadzone przez cenionych wykładowców.

Internetowe wykłady są częścią systemu kształcenia zawodowego OIRP w Warszawie – udział w nich traktowany jest tak samo, jak udział w wykładach tradycyjnych. Ta forma doskonalenia zawodowego jest niezwykle korzystna dla radców prawnych, ponieważ pozwala otrzymać wysokiej jakości wiedzę w dowolnym miejscu i czasie, a do tego za darmo.

Aby obejrzeć wykład internetowy należy:

zainstalować na swoim komputerze nieodpłatną przeglądarkę internetową Mozilla Firefox
korzystając z przeglądarki Mozilla Firefox należy zalogować się do Extranetu, następnie kliknąć ikonę „ERiA”. Na kolejnym ekranie ukaże się nam lista kursów – należy wybrać „Wykłady e-learningowe”. Następnie wystarczy wybrać wykład z listy przez kliknięcie i pojawi się ekran z filmem video. Aby odtworzyć film należy najechać kursorem na obraz video i kliknąć ikonę ►. Rozpocznie się odtwarzanie filmu. W trakcie odtwarzania nie można przewinąć nagrania do przodu, można natomiast zrobić przerwę (pauzowanie), klikając ikonę║.

Po zakończeniu emisji filmu na dole ekranu pojawi się link do testu składającego się z 10 pytań odnoszących się do treści wykładu. Udzielenie co najmniej 6 prawidłowych odpowiedzi na pytania spowoduje automatyczne naliczenie punktów doskonalenia zawodowego (PDZ), co będzie widoczne w odpowiedniej zakładce Extranetu.

Udostępnij na: