Nie ma wymiaru sprawiedliwości bez niezależnych prawników – relacja ze spotkania z okazji Europejskiego Dnia Prawnika 2021

W poniedziałek, 25 października, obchodziliśmy Europejski Dzień Prawnika – wydarzenie organizowane przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) we wszystkich krajach członkowskich od 2014 roku. Tegoroczne święto odbyło się pod hasłem „Nie ma wymiaru sprawiedliwości bez niezależnych prawników”. W związku z tym Komisja Zagraniczna Krajowej Rady Radców Prawnych zorganizowała dyskusję online na temat niezależności przedstawicieli zawodów prawniczych.

W spotkaniu na platformie ZOOM wzięli udział Dziekan Rady OIRP w Warszawie, prof. dr hab. Monika Całkiewicz, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na UW, prof. dr hab. Marcin Matczak, starszy wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Michał Rusinek oraz futurolog, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego ds. Współpracy z Zagranicą i ESR dr hab. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska.

Zaproszeni goście dyskutowali na temat istoty trójpodziału władzy, o wpływie niezależności zawodów prawniczych na funkcjonowanie demokratycznego państwa oraz o tym jak prawo będzie ewoluowało wraz z rozwojem nowych technologii. Każdy z zaproszonych gości pochylił się nad różnymi aspektami niezależności prawników, wskazując zarówno jej wewnętrzny, jak i zewnętrzny wymiar. Wszyscy byli zgodni podkreślając, że pewna niezawisłość prawników jest jednym z elementów realizujących prawo obywateli do sądu.

W ciągu kilku następnych dni uczestnicy mogą pobrać i obejrzeć amerykański film „Adwokat”, w którym tytułowy prawnik postanawia pro bono poprowadzić trudną sprawę, skazaną na niepowodzenie przeciwko potężnej korporacji.

Europejski Dzień Prawnika obchodzony jest co roku 25 października. Ustanowiła go Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowania idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka i wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE.