Nawiążę współpracę z radcą prawnym planującym uruchomienie własnej kancelarii

Nawiążę współpracę z radcą prawnym planującym uruchomienie własnej kancelarii. Przygotowuje publikację francuskiego autora ujawniającą aferę związaną z podwójnym opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT w Polsce i niektórych krajach europejskich. Podwójne opodatkowanie jest wynikiem błędnej interpretacji art. 203 Dyrektywy 2006/112/WE, a przez to błędnej  wykładni art.108 u.p.t.u. gdzie zgodnie z polskim orzecznictwem podmiotem opodatkowania jest przestępca podatkowy, przedmiotem opodatkowania jest czynność wystawienia fikcyjnej faktury, a zapłata podatku została wypchnięta poza deklarację wbrew art. 206 Dyrektywy 2006/112/WE i jest pobierana na \”lewo\” przez urzędy skarbowe. Sprzeczności do jakich prowadzi błędna interpretacja przepisu opisuje w swoim referacie Klaudia Weronika Kaniecka Doktorantka w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego \”Charakter prewencyjno-sankcyjny art. 108 ustawy o VAT oraz art. 203 dyrektywy 2006/112/WE Rady UE a konstrukcja tych przepisów\”. W referacie tym doktorantka nie znajduje odpowiedzi na pytanie jakie jest źródło błędu, który prowadzi do tego że podatek wymieniony na fakturze w tzw. \”trybie art. 108\”, jest jednocześnie podatkiem i karą dla tego  postuluje, aby pozbyć się absurdów poprzez ujawnienie w polskiej ustawie, że mamy do czynienia z przepisem karnym, a podatek wymieniony na fakturze nie jest podatkiem tylko kwotą pieniężną czyli sankcją. Na koniec  referatu konstatuje „Może to przynieść w przyszłości co najmniej chaos interpretacyjny, jeżeli nie dalej idące skutki w postaci psucia poziomu ustawy i nadwyrężenia całej konstrukcji podatku od towarów i usług, i z pewnością nie wpisuje się w techniki dobrej legislacji. Co więcej, na pewno już teraz stawia pytania, na które w przyszłości odpowiedź może być bardzo trudna, jeżeli w ogóle możliwa”.

Rozwiązanie dylematów o których w swoim referacie wspomina doktorantka jest możliwe i znajduje się w przygotowywanym  opracowaniu, które w formie książkowej nie długo będzie opublikowane. Na bazie tego wydawnictwa można wypromować kancelarię, której przedstawiciela wymienimy w publikacji jako konsultanta i który będzie w mediach reprezentował autora oraz kancelarie opisując absurdy do jakich doprowadziła błędna wykładnia przepisu. Publikacja w sposób bezsprzeczny udowadnia, że w Polsce doszło w tysiącach przypadków do podwójnego opodatkowania jednej transakcji oraz podwójnego karania za ten sam czyn, co już tylko z tego powodu może zapewnić wielu klientów kancelarii. W związku z tym poszukuję radcy prawnego, który planuje albo ma własną działalność, a jest na początkowym etapie rozwoju, gdzie  własnych klientów jest jeszcze niewielu. Zainteresowane osoby proszę o kontakt delsawero@gmail.com.

Udostępnij na: