Nawiążę współpracę z kancelarią – obsługa prawna przedsiębiorców

Jestem radcą prawnym z dużym doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców. Podejmę współpracę z kancelarią na zasadzie podzlecania:
– przygotowania pism procesowych na każdym etapie sprawy,
– przygotowywania, weryfikacji i uzgadniania umów, porozumień, pism związanych z działalnością przedsiębiorcy,
– opiniowania i doradztwa dotyczącego projektów rozwiązań organizacyjnych, zarządzeń, instrukcji i procedur planowanych do wdrożenia przez przedsiębiorcę (w tym w zakresie zapewnienie ładu korporacyjnego),
– udzielania bieżących porad prawnych i sporządzania opinii prawnych związanych z problematyką prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu kontaktów ze związkami zawodowymi.

Specjalizuję się w obsłudze przedsiębiorców z branży transportowej, spedycyjnej i celnej, niemniej jestem otwarta na różne dziedziny prawa. Posiadam duże doświadczenie procesowe.

e-mail: marzena137@wp.pl, kom. 884 744 500

Udostępnij na: