Nawiążę współpracę z kancelarią lub spółką – obsługa prawna przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

jestem radcą prawnym z dużym doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców. Posiadam doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w bieżącej obsłudze spółek.

Podejmę współpracę zdalną w zakresie:
– przygotowania pism procesowych na każdym etapie sprawy
– przygotowywania, weryfikacji i uzgadniania umów, porozumień, pism związanych z działalnością przedsiębiorcy
– opiniowania i doradztwa dotyczącego projektów rozwiązań organizacyjnych, zarządzeń, instrukcji i procedur planowanych do wdrożenia
– udzielania bieżących porad prawnych i sporządzania opinii prawnych związanych z problematyką prowadzonej działalności,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu kontaktów ze związkami zawodowymi

Poszukuję możliwości współpracy z Kancelarią lub spółką w niepełnym wymiarze czasu pracy lub współpracy zdalnej,

rozliczenia – faktura

Kontakt: marzena137@wp.pl; tel 884 744 500

Udostępnij na: