nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej

Fundacja Togatus Pro Bono nawiąże współpracę z adwokatami, radcami prawnymi oraz magistrami prawa posiadającymi trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej, czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, w zakresie świadczenia porad prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Wyszków. Czas pracy wynosi w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu 4 godziny dziennie. Termin rozpoczęcia pracy to styczeń 2017 r. Wymagania: – tytuł adwokata/ radcy prawnego/ aplikanta lub tytuł magistra prawa i posiadanie trzyletniego doświadczenia w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej – korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na e-mail: elblag@togatus.pl zgłoszenia zawierającego: podpisane CV, scan dyplomu, posiadanych referencji, wpisu na właściwą listę oraz podanie powiatu w którym osoba chciałaby podjąć pracę. W tytule e- maila należy wpisać: imię, nazwisko, tytuł (radca prawny/adwokat/aplikant/magister prawa) oraz powiat.

Udostępnij na: