Nawiążę współpracę – obsługa prawna przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

jestem radcą prawnym z dużym doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców. Posiadam doświadczenie procesowe w sprawach cywilnych i gospodarczych oraz w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych. Podejmę współpracę w zakresie:
– przygotowania pism procesowych na każdym etapie sprawy
– przygotowywania, weryfikacji i uzgadniania umów, porozumień, pism związanych z działalnością przedsiębiorcy
– opiniowania i doradztwa dotyczącego projektów rozwiązań organizacyjnych, zarządzeń, instrukcji i procedur planowanych do wdrożenia przez przedsiębiorcę (w tym w zakresie zapewnienie ładu korporacyjnego)
– udzielania bieżących porad prawnych i sporządzania opinii prawnych związanych z problematyką prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności,
– prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy, w tym z zakresu kontaktów ze związkami zawodowymi.

Poszukuję możliwości współpracy z Kancelarią lub przedsiębiorcą w niepełnym wymiarze czasu pracy lub współpracy zdalnej.

e-mail: marzena137@wp.pl, kom. 884 744 500

Udostępnij na: