Nabór na Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów w roku akademickim 2014/15

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego już po raz siódmy rozpoczął nabór na Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

Studia prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim od 2007 r. są przeznaczone dla absolwentów magisterskich studiów wyższych, przede wszystkim prawniczych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji, negocjacji i mediacji, tak bardzo potrzebnych w każdym zawodzie oraz w życiu codziennym. Dwu-semestralne studia (trwające od października do czerwca) są prowadzone w trybie zjazdowym w weekendy. Zjazdy odbywają się co trzy-cztery tygodnie, łącznie ponad 190 godzin zajęć w ramach 12 zjazdów.

Program Studiów tworzy niepowtarzalną okazję do poznania zagadnień, z którymi osoby reprezentujące zawody prawnicze mają do czynienia na co dzień w swojej pracy. Potrzeba umiejętnego dialogu i dyskursu z drugą stroną i z klientem, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, szerokie spojrzenie na spór prawny czy też poszerzanie kompetencji negocjacyjnych są potrzebne każdemu prawnikowi. Oprócz negocjacji i mediacji w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych, karnych, czy w sporach w organizacji, tematyka studiów obejmuje także psychologię konfliktu, rozmowę z klientem, techniki efektywnego komunikowania się, asertywność, psychologię podejmowania decyzji i tworzenia stereotypów, bariery kulturowe.

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu negocjacji i mediacji, którzy są zarówno teoretykami jak i praktykami, a także autorami podręczników i artykułów dotyczących mediacji, w tym m.in. przez Ewę Gmurzyńską, Rafała Morka, Annę Cybulko, Agatę Gójską, Macieja Tańskiego i Aleksandrę Winiarską.

Studia są połączeniem wiedzy teoretycznej i praktycznej; mają formę wykładów i warsztatów z zakresu negocjacji i mediacji, a także szeregu ćwiczeń mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie efektywnego radzenia sobie z konfliktem oraz komunikacji interpersonalnej.

Ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie, prestiż naszej Uczelni oraz osoby wykładowców gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych zajęć, interesujące formy nauczania oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach ze względu na niewielką grupę słuchaczy (max. 40 osób).

Zajęcia odbywają się w samym centrum Warszawyw budynku BUW na Powiślu oraz na kampusie głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu.

Program Studiów spełnia standardy Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące szkoleń dla mediatorów.

Więcej informacji o studiach znajduje się również na stronie: negocjacjemediacje.beta.wpia.uw.edu.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do naszego biura na Wydziale Prawa i Administracji UW, ul. Lipowa 4, pok. 2.5, 00-316 Warszawa, do kontaktu telefonicznego na numer tel. 22 55 25 920 lub email a.siedlecka@wpia.uw.edu.pl

Osoby zainteresowane Studiami prosimy o zarejestrowanie się na stronie negocjacjemediacje.beta.wpia.uw.edu.pl.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów z uwzględnieniem wymagań wobec kandydatów. Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Studiów, bądź przesyłać tradycyjną pocztą.

 

Udostępnij na: