W dniu 20 kwietnia 2017 r. możliwe opóźnienia w rozpoznawaniu spraw w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa informuje o możliwych niewielkich opóźnieniach w dniu 20 kwietnia w związku z zaplanowanymi zebraniami sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych.

Na godzinę 12.00 zaplanowano zebrania sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych, co może spowodować niewielkie opóźnienia w czasie rozpoznawania spraw wyznaczonych w tych sądach.

Pismo w załączeniu poniżej.

Udostępnij na: