Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia psychologa, radcy prawnego i sędziego – szkolenie 09.06.2015

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w szkoleniu stacjonarnym, które odbędzie się w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, Sala Konferencyjna I piętro 9 czerwca 2015 r. w godz. 10.00–16.00

Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia psychologa, radcy prawnego i sędziego

Magdalena Najda – psycholog i filozof, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, członek międzynarodowego stowarzyszenia antymobbingowego – the International Association on Workplace Bullying & Harassment (IAWBH). Autorka i współautorka książek i artykułów z dziedziny psychologii pracy, psychologii i prawa, a także psychologii moralności i etyki zawodowej.

Katarzyna Dobkowska – radca prawny ,partner w Kancelarii Prawa Pracy Raczkowski Paruch. Prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych prawu pracy. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, przede wszystkim w Rzeczpospolitej. Regularnie występuje jako ekspert prawa pracy w radiu i w telewizji.

Zbigniew Szczuka – sędzia Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich , ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie. Wieloletni wykładowca prawa pracy m.in. dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie ,Radzie Adwokackiej w Warszawie ,Izbie Notarialnej w Warszawie.

Program szkolenia:

9.30–10.00      rejestracja uczestników

10.00–11.30   Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia psychologa

 • Mobbing i dyskryminacja a znaczenie pracy we współczesnym świecie
 • Psychologiczne mechanizmy mobbingu i dyskryminacji : wiedza naukowa przeciwko mitom
 • Zrozumieć ofiarę: zmiany zachodzące w psychice osób atakowanych
 • Zrozumieć sprawcę: psychologiczne motywy negatywnego zachowywania się w miejscu pracy

11.30–11.45   przerwa kawowa

11.45–13.00   Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia radcy prawnego

 • Okoliczności sprzyjające pojawianiu się mobbingu i dyskryminacji w zakładzie pracy
 • Przykłady działań mobbingowych i dyskryminacyjnych i propozycje skutecznego reagowania na nie ze strony pracodawcy
 • Metody przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zakładzie pracy w praktyce (i uniknięcia sporów sądowych, tudzież ograniczenia związanych z nimi ryzyk z punktu widzenia pracodawcy)

13.00–13.30    lunch

13.30–15.00     Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia radcy prawnego c.d.

Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia sędziego

 • Ryzyka po stronie pracodawcy związane z mobbingiem i dyskryminacją.
 • Naruszenie dóbr osobistych pracownika przez pracodawcę.
 • Dyskryminacja i jej formy
 • Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów apelacyjnych[i]
 • Różnice między mobbingiem a dyskryminacją

15.00–15.15   przerwa kawowa

15.15–16.00   Mobbing i dyskryminacja z punktu widzenia sędziego c.d.

 • Roszczenia z tytułu mobbingu na tle poglądów doktryny i orzecznictwa
 • Konstrukcja zadośćuczynienia z kodeksu pracy
 • Pojęcie „sumy odpowiedniej”
 • Dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naruszenia dóbr osobistych mobbingiem
 • Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu
 • Wysokość odszkodowania i zbieg podstaw odszkodowania

Uwaga:

Powyższy program stanowi zaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia

 Opłaty:

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%

– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 09-06-2015 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

 

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: