Młodszy prawnik w TWINO

Młodszy Prawnik

Lokalizacja: Warszawa

Zakres zadań:

 • Doradztwo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności:
  • przygotowanie projektów umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • wsparcie w przygotowaniu odpowiedzi na pisma UODO,
  • prowadzenie wymaganych rejestrów.
 • Wsparcie w przygotowywaniu odpowiedzi na reklamacje Klientów.
 • Obsługa korporacyjna Spółki (tj. przygotowywanie uchwał zarządu, wspólników, wnioski do KRS).
 • Przygotowywanie i opiniowanie umów.
 • Kontakt z sądami i urzędami.

Nasze oczekiwania:

 • Aplikant I lub II roku.
 • Doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w szczególności w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych (uchwały zarządu, wspólników, wnioski KRS).
 • Znajomość regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Samodzielność i skrupulatność.
 • Otwartość i pozytywne nastawienie do pracy.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2.

Oferujemy:

 • Pracę w niepełnym wymiarze godzin, trzy razy w tygodniu.
 • Możliwość wprowadzenia na rynek karty kredytowej TWINO.
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów i kreatywnych rozwiązań.
 • Pracę w dynamicznym i pełnym pasji zespole.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanego doświadczenia.
 • Brak dress code i kulturę start-upu.
 • Szeroką współpracę z innymi działami w ramach realizacji wspólnych celów.
 • Możliwość dzielenia się własną wiedzą oraz korzystania z wiedzy innych w ramach TWINO Sharing Experience Programm.
 • Benefity: opiekę medyczną, dofinansowanie do karty miejskiej, grupowe ubezpieczenie, Kartę Multisport.

Aplikację złóż na: pracaNC@netcredit.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Net Credit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa (dalej jako „Net Credit”).

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Net Credit procesów rekrutacyjnych.

W ramach trwającej rekrutacji Net Credit przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy. W zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy Net Credit przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest również podstawą do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe zostaną również usunięte w przypadku, gdy wycofa Pan/Pani wcześniej wyrażoną zgodę.

W sytuacji, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przechowywane do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku od dnia wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Net Credit może przekazać Pana/Pani dane osobowe podmiotom trzecim takim jak partnerzy biznesowi wspomagający NetCredit w prowadzeniu, lub obsłudze procesów rekrutacyjnych, świadczeniu usług outsourcingu pracowniczego (np.: agencje zatrudnienia, firmy outsourcingowe, spółki udostępniające systemy informatyczne), i innych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są również inne spółki z grupy kapitałowej Net Credit, w zakresie w jakim wynika to z wymogów korporacyjnych. Przekazanie Pana/Pani danych osobowych do wskazanych kategorii odbiorców zawsze odbywa się z poszanowaniem obowiązujących przepisów.

W związku z wymogami korporacyjnymi Net Credit Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (w szczególności Republika Łotewska). Net Credit zapewnia, że przekazanie danych osobowych do państw trzecich będzie posiadało odpowiednią podstawę prawną (np. Standardowe Klauzule Umowne przyjęte przez Komisję Europejską, Wiążące Reguły Korporacyjne). Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zwracając się ze swoim żądaniem na adres e-mail iod@netcredit.pl. Dane zostaną udostępnione w formie elektronicznej na wskazany przez Pana/Panią adres e-mail.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim Pana/Pani dane są przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prosimy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail (iod@netcredit.pl) lub pisemnie (na adres siedziby spółki Net Credit).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Net Credit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. życiorys, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej, w zakresie szerszym niż wynika on z przepisów Kodeksu pracy, do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Udostępnij na: