Mini Summer School – 11, 12, 16 lipca 2018 r.

Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW zaprasza na Mini Summer School na temat: „The U.S. Justice System: Reshaping Access to Civil Justice in the Global Context”.

Zajęcia odbędą się w dniach: 11, 12 i 16 lipca 2018 r. w godz. 17:30–20:00 w Auli A.2 przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w Mini Summer School jest bezpłatny.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność przesłania zgłoszenia.

Prosimy przesyłać zgłoszenia na: cpa@wpia.uw.edu.pl wraz z oświadczeniem poniższej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia przez Centrum Prawa Amerykańskiego Mini Summer School: The U.S. justice system: reshaping access to civil justice in the global context, która odbędzie się w dniach 11, 12, 16 lipca 2018 r. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Program Mini Summer School znajduje się w plikach do pobrania.

Udostępnij na: