Międzynarodowy Kongres Prawa Spółek Handlowych – 14-15.04.2021

W imieniu Koła Naukowego Prawa Spółek działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zapraszamy na pierwszą edycję Międzynarodowego Kongresu Prawa Spółek Handlowych, który został objęty patronatem OIRP w Warszawie.

 Kongres potrwa dwa dni (14-15.04) i będzie serią spotkań w ramach czterech paneli tematycznych, w których udział wezmą wybitni specjaliści z zakresu prawa handlowego, uznani przedstawiciele nauki prawa z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Akademii Leona Koźmińskiego, a także czołowi praktycy, działający zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Ponadto, w ramach wydarzenia przewidziany został również piąty panel o charakterze studencko-doktoranckim.

Problematyka poruszana w ramach Kongresu będzie się koncentrować m.in. na refleksjach związanych z istotnymi, szerokimi zmianami w zakresie materii Kodeksu spółek handlowych, znajdującymi się na różnych etapach ścieżki legislacyjnej. Udział w Kongresie z pewnością pozwoli Państwu na poszerzenie spektrum wiedzy i rozważań, dzięki możliwości przysłuchania się dyskusji naszych gości na temat celów i istoty wprowadzanych zmian, jak również poznania eksperckich opinii w tym temacie.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora.