● Międzynarodowe spotkanie z przedstawicielem Izby w Berlinie

W środę, 27 stycznia br., odbyło spotkanie z Markiem Wesserem, Wicedziekanem Izby z Berlina. W spotkaniu udział wzięli Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady OIRP w Warszawie i mec. Mariusz Maciejewski – przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego.

Reprezentanci OIRP w Warszawie przedstawili strukturę oraz działalność Izby warszawskiej. Rozmowy dotyczyły możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Izbami. Przedstawiciele OIRP w Warszawie zaproponowali Izbie w Berlinie podpisanie umowy o współpracy oraz realizację wspólnych działań integracyjnych oraz szkoleniowych. Izba warszawska przywiązuje szczególną wagę do nawiązania współpracy z Izbą w Berlinie, ponieważ Niemcy są jednym z głównych partnerów gospodarczych Polski. Rozmawiano także o możliwościach współpracy pomiędzy ośrodkami mediacji OIRP w Warszawie i Izby w Berlinie.
Wicedziekan Marc Wesser przedstawi wnioski z rozmów Radzie Izby w Berlinie oraz propozycję podpisania umowy o współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć. Przedstawiciele OIRP w Warszawie wyrażają nadzieję, że nawiązanie współpracy pozwoli wspierać radców prawnych obsługujących klientów związanych z rynkiem niemieckim.

DSC00009

na zdjęciu od lewej: mec. Mariusz Maciejewski, Marc Wesser, mec. Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady OIRP w Warszawie

Udostępnij na: