Międzynarodowa wymiana prawników LAWYEREX – rekrutacja do drugiej tury programu

Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczy w drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, dofinansowanego ze środków unijnych, z programu „Sprawiedliwość Unii Europejskiej”.

Program wymiany prawników realizowany jest pomiędzy dziewięcioma krajami Unii Europejskiej – oprócz Polski biorą w nim udział także samorządy prawnicze z Cypru, Hiszpanii, Grecji, Czech, Słowacji, Rumunii, Włoch oraz Barcelony i Paryża. W ramach inicjatywy każde państwo biorące udział w tym projekcie wysyłała wyłonionych w drodze rekrutacji prawników do partnerów akcji oraz zobowiązuje się do przyjęcia na wymianę prawników z pozostałych krajów. Program jest kierowany do radców prawnych mających nie więcej niż 7 lat doświadczenia zawodowego.

Wymiana trwa dwa tygodnie (14 dni). W przypadku Polski uzgodniono, że w ciągu dwóch lat na wymianę wyjedzie 10 radców prawnych. Koszty związane z uczestnictwem w programie to 350 euro (w przypadku Polski). Każdy uczestnik ponosi je samodzielnie, ewentualnie opłata może zostać pokryta przez inny podmiot finansujący np. kancelarię prawną.

Zgłoszenia do udziału w inicjatywie realizowanej w ciągu najbliższych dwóch lat możliwe są jedynie poprzez formularz online: https://lawyerex.webankieta.pl/ i przyjmowane będą do niedzieli 12.01.2020 r. do godz. 24.00. Rekrutacja ma charakter ciągły – raz przesłane zgłoszenie będzie brane pod uwagę także przy kolejnych turach wymiany w ramach programu LAWYEREX (tym samym prosimy o nie ponawianie zgłoszeń z pierwszej tury).

Szczegółowe informacje nt. drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX dostępne są na stronie https://kirp.pl/miedzynarodowa-wymiana-prawnikow-lawyerex-rekrutacja-do-drugiej-tury-programu/.

Udostępnij na: