Międzynarodowa konferencja w Mediolanie

W piątek 22 września 2017 r. odbyła się w Mediolanie międzynarodowa konferencja „The European Court of Justice and its role in building the single market: the new challenges ahead”, której tematem było funkcjonowanie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jego rola w budowaniu rynku jednolitego oraz nowe wyzwania stojące przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Współpraca z Izbą adwokacką w Mediolanie od czasu podpisania umowy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w styczniu br. rozwija się kwitnąco. Izby mają już zaplanowane do realizacji wspólne projekty, tj. np. szkolenie wyjazdowe dla radców prawnych z warszawskiej OIRP w listopadzie tego roku. List Dziekana Izby warszawskiej Włodzimierza Chróścika, z podziękowaniem za zaproszenie na konferencję, skierowany do Dziekana Izby adwokackiej spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem przez władze Izby adwokackiej w Mediolanie.

Izba warszawska reprezentowana była przez członków Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie w osobach: r.pr. Anna Adamczak, r.pr Paulina Kolowca oraz r. pr. Agnieszka Ciarkowska.

Oprócz gości z Polski w konferencji uczestniczyli przedstawiciele izb m.in. z Niemiec, Belgii, Francji, Szwajcarii oraz Serbii. W konferencji wzięły udział prawdziwe znamienitości włoskiego świata prawniczego, jak Giuseppe Tesauro – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego czy też Marina Tavassi – Prezes Sądu Apelacyjnego w Mediolanie, która otworzyła konferencję. W konferencji jako prelegenci wystąpili również przedstawiciele włoskiej myśli prawniczej na co dzień wykładający poza Włochami, jak Andrea Biondi z Kings College London czy Mario Franzosi reprezentujący Uniwersytet Waszyngtoński.

Uczestnikom konferencji z pewnością na długo pozostanie w pamięci wykład byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego we Włoszech – Giuseppe Tesauro. Profesor odwołał się w nim do wartości, które legły u podstaw powstania Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Profesor Tesauro przywołał najistotniejsze zasady, które powinny być brane pod uwagę przy interpretacji i stosowaniu prawa europejskiego. Podkreślił, że zawsze gdy mówimy o zasadach Unii Europejskiej, jak swobodny przepływ osób czy swobodny przepływ usług to powinniśmy je interpretować przez pryzmat ochrony praw pojedynczych osób.

La legge e uguale per tutti – Prawo jest jednakowe dla wszystkich – jak głosił napis umieszczony w auli Sądu, w którym odbyła się konferencja.

Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono praktycznym problemom występującym przy wykładni i stosowaniu prawa Unii Europejskiej. Ciekawym postulatem zgłoszonym przez profesora Cezare Galli z Uniwersytetu w Parmie był pomysł powołania odrębnego Sądu Unii Europejskiej do Spraw Własności Intelektualnej, a to z uwagi na skomplikowany charakter tego rodzaju spraw, a także dostrzeganą przez profesora konieczność specjalizacji sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Zagraniczni uczestnicy konferencji, w tym przedstawiciele warszawskiej OIRP w rozmowach w przerwie konferencji, a także na specjalnym spotkaniu zorganizowanym po jej zakończeniu poruszyli temat możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi izbami, jej rozwoju, w szczególności w kontekście wizyt szkoleniowych oraz programów stażowych. Jesteśmy pewni, że te udane rozmowy wkrótce przełożą się na praktyczne projekty współpracy między poszczególnymi Izbami.