● Międzynarodowa konferencja prawna w Barcelonie. Wymiana stażowa pomiędzy izbami w Warszawie i Barcelonie

W dniach 16–18 lutego 2017 r. Izba adwokacka w Barcelonie – Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) – zorganizowała międzynarodową konferencją prawną, której tematem przewodnim była ochrona małoletnich w kontekście Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Na konferencję przyjechali przedstawiciele izb i organizacji prawniczych z całej Europy. Izbę warszawską reprezentowała r.pr. Paulina Kolowca, członek Komisji Zagranicznej Rady OIRP w Warszawie.

Podczas spotkania z przedstawicielami izb, oprócz kwestii dotyczących ochrony praw małoletnich, mec. Kolowca podtrzymała wolę kontynuowania i rozwijania międzynarodowej współpracy z ICAB na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 2015 r. Dodatkowo przedstawicielka naszej Izby wyraziła chęć zorganizowania szkolenia wyjazdowego w Barcelonie oraz w Warszawie. Podobne szkolenie odbyło się w Madrycie w ubiegłym roku. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem i zostało pozytywnie ocenione przez większość uczestników.

Jednym z głównych celów konferencji było omówienie izaproponowanie założeń oraz rozwiązań w zakresie rozwijania programu stażowego polegającego na wymianie pomiędzy izbami aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy niedawno uzyskali uprawnienia zawodowe. Założenia programu stażowego pozwalają na intensywną współpracę pomiędzy izbami w Barcelonie oraz Warszawie. Uczestnicy konferencji omówili m.in. wymagania wstępne dla kandydatów, program stażu, jego cele.

Izby będą wspierały się nawzajem w szkoleniach prawników pragnących odbyć staż na obszarze właściwości drugiej Izby, w tym w znalezieniu kancelarii prawnych gotowych przyjąć stażystów do pracy, rekrutacji prawników wramach wideokonferencji, a także w zorganizowaniu dofinansowania stażu. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa w zakresie wymiany stażowej spotka się z szerokim i pozytywnym odzewem warszawskich kancelarii, gotowych przyjąć prawników zagranicznych w ramach międzynarodowych programów stażowych.

Podczas konferencji miały również miejsce uroczystości związane z 25-leciem Federacji Adwokatur Europejskich Federation of the European Bars (FBE). FBE powstała w 1992 r. i skupia się na ułatwianiu wzajemnych kontaktów między izbami radcowskimi i adwokackimi w całej Europie. W sesji wziął udział m.in. Dziekan Izby w Barcelonie, J. Oriol Rusca, a także Prezes FBE Yves Oschinsky.

Podczas konferencji obecni byli przedstawicieli izb i organizacji prawniczych z całej Europy w tym m.in. z Paryża, Madrytu, Mediolanu, Berlina, Frankfurtu, Sofii, Drezna, Bukaresztu czy Londynu, co dało okazję do podtrzymywania dotychczasowych i nawiązania nowych kontaktów, które zaowocują dalszym rozwojem działalności międzynarodowej OIRP w Warszawie, a także jej obecności na arenie międzynarodowej.

Udostępnij na: