Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Innovation

W dniach 21–22 kwietnia 2017 roku we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa Legal Innovation.

Konferencja będzie dotyczyć bieżących problemów związanych z wykorzystywaniem nowych technologii, z którymi prawnicy spotykają się w swojej praktyce na co dzień, m.in. kwestii związanych z danymi osobowymi, zasadami dostępu do informacji publicznej, nowoczesnymi narzędziami wspierającymi prace prawników. Ponadto w trakcie konferencji prelegenci zajmą się tematami informatyzacji sądownictwa oraz postępowania egzekucyjnego i wieczystoksięgowego. W związku z tym, organizowana konferencja będzie wspaniałą okazją dla podjęcia, rozwinięcia oraz podtrzymania współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami.

Konferencja jest organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z Federacją Adwokatur Europejskich (Fédération des Barreaux d’Europe), Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Krajowa Izba Radców Prawnych.

Więcej informacji odnośnie konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://legalinnovation.wpae.uni.wroc.pl.

Udostępnij na: