„Mediuj, nie pozywaj!” – Bezpłatna pomoc mediacyjna ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji spowodowanej pandemią SARS-CoV-2, w której znaleźli się, bądź znajdą mikro i mali przedsiębiorcy, Ogólnopolska Sieć „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” występuje z inicjatywą akcji p.n. „Mediuj, nie pozywaj!”.

Inicjatywa skierowana jest do:

–    mikroprzedsiębiorców tj. przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników
  2. Osiągali roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

–    małych przedsiębiorców tj.  przedsiębiorców, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  1. Zatrudniali średniorocznie mniej niż 50 pracowników
  2. Osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro,

którzy w związku ze stanem epidemii znaleźli się w trudnym położeniu i zgodnie potrzebują pomocy profesjonalnych mediatorów w rozwiązaniu zaistniałych między nimi sporów, w obliczu tej nadzwyczajnej sytuacji.

Założeniem akcji jest przeprowadzenie – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do dnia 5 maja 2020 roku – bezpłatnych mediacji umownych, przy użyciu środków porozumiewania się na odległość (zdalnie). Mediacje prowadzić będą radcy prawni – mediatorzy, poprzez ośrodki mediacyjne przy okręgowych izbach radców prawnych w Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze, przy uwzględnieniu możliwości osobowych tych ośrodków.

W sprawie przeprowadzenia, objętych akcją, mediacji umownych, należy kontaktować się bezpośrednio z wybranymi ośrodkami mediacyjnymi, których dane kontaktowe dostępne są pod adresem: http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/.