Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp.p. poszukuje kandydatów do współpracy na stanowisku aplikant

Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp.p. poszukuje kandydatów do współpracy na stanowisku:

 

aplikant

 

Wymagania:

 

 

 • doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie prawa cywilnego, procedury cywilnej, prawa spółek, prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa nowych technologii,
 • dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego lub francuskiego będzie dodatkowym atutem),
 • samodzielność, dobra organizacja pracy, terminowość, rzetelność,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
 • prowadzenie działalności gospodarczej/gotowość do jej założenia.

 

Zadania:

 

 

 • bieżąca obsługa klientów Kancelarii, w tym sporządzanie projektów opinii prawnych, umów i pism procesowych,
 • aktywny udział w projektach prowadzonych przez Kancelarię.

 


Oferujemy:

 

 

 • możliwość dynamicznego rozwoju zawodowego,
 • ciekawą pracę w zespole doświadczonych radców prawnych i adwokatów,
 • stabilność, dobre warunki i atmosferę pracy,
 • pracę z uwzględnieniem obowiązków wynikających z aplikacji.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

 

rekrutacja@ltlegal.pl

 

 

 

W temacie e-maila prosimy wpisać „REKRUTACJA”.

 

 

 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

 

 

W dokumentach, które nam Państwo przekażecie znajdą się Państwa dane osobowe, w tym imię, nazwisko, dane kontaktowe (np. e-mail, nr telefonu), przebieg dotychczasowej pracy zawodowej.

 

Przekazanie nam powyższych dokumentów w odpowiedzi na to ogłoszenie oznacza, że  wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach dla potrzeb związanych z prowadzoną przez nas rekrutacją.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych i podmiotem, do którego Państwo kierujecie swoje zgłoszenie, jest Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p., Al. Jerozolimskie 53, 00-697 Warszawa („Kancelaria”)

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie .

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w przekazanych nam dokumentach, jest udzielona przez Państwa dobrowolnie zgoda na ich przetwarzanie w związku z realizacją procesu rekrutacji.

 

Jeżeli zdecydujemy się zaprosić Państwa do udziału w kolejnym etapie rekrutacji lub złożyć ofertę zatrudnienia, a  Państwo nadal będą zainteresowani udziałem w rekrutacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy.

 

Komu możemy ujawnić Państwa  dane osobowe?

 

Zgodnie z przepisami prawa Państwa dane osobowe możemy ujawnić podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. właściciel portalu, za pośrednictwem którego zgłaszają Państwo swój udział w prowadzonej przez nas rekrutacji i za pośrednictwem którego otrzymamy Państwa aplikację, dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której możemy się z Państwem kontaktować. Dostęp do  Państwa danych osobowych będą mieli współpracownicy Kancelarii przeprowadzające proces rekrutacyjny.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba że przed jego zakończeniem wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku usuniemy Państwa dane osobowe i zaprzestaniemy ich przetwarzania.

 

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Mają Państwo prawo do żądania:

 

 

 • dostępu do  danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
 • prawo do przenoszenia danych.

 

W celu zgłoszenia nam żądania prosimy o kontakt pod adresem: rekrutacja@ltlegal.pl

 

 

 

Możecie Państwo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Należy tego dokonać poprzez kontakt się Kancelarią pod adresem rekrutacja@ltlegal.pl

 

Zgodę tę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim została ona wycofana.

 

Skarga do organu nadzorczego

 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dobrowolny jest także udział Państwa w rekrutacji. Podanie danych jest jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji z Państwa udziałem.

 

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Udostępnij na: