List gratulacyjny Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie do nowego Ministra Sprawiedliwości

Dziekan Rady OIRP w Warszawie Włodzimierz Chróścik wystosował list gratulacyjny do nowego Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. W imieniu radców prawnych zrzeszonych w największej w kraju izbie radcowskiej Dziekan zaprosił Ministra Sprawiedliwości do spotkania z przedstawicielami naszego samorządu.

List
Sylwetka nowego Ministra Sprawiedliwości:

Cezary Grabarczyk jest adwokatem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył aplikację adwokacją w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W latach 1988-1996 był asystentem w katedrze prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Był także pierwszym wicewojewodą łódzkim, a wcześniej zastępcą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W 1980 roku był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.

Piastował urząd Ministra Infrastruktury i Wicemarszałka Sejmu RP. W Sejmie V kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej oraz przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Był też członkiem sejmowych komisji nadzwyczajnych, a w komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego.

Poseł na Sejm RP IV, V, VI i VII kadencji.

Udostępnij na: