Legitymacja radcy prawnego

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 października 2011 r. uchwałą nr 68/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych nowego wzoru legitymacji radcowskiej informujemy, że zostaje też zmieniona procedura wydawania legitymacji.

Nowe legitymacje będzie można zamawiać poprzez Extranet. Po wejściu na swoje konto w Extranecie należy najpierw zamieścić zdjęcie (jeśli nie było wcześniej zamieszczone) – patrz: zakładka „Dane zgłoszeniowe”. Po otrzymaniu informacji, że zdjęcie zostało zaakceptowane należy w zakładce „Legitymacje” wybrać jeden z dwóch rodzajów legitymacji, po czym kliknąć przycisk „wyślij wniosek o wydanie legitymacji”.

Obecnie obowiązuje jeden rodzaj legitymacji, w postaci plastikowej karty:

LEGITYMACJA STANDARDOWA tj.z mikroprocesorem bezstykowym – w pamięci mikroprocesora zapisane zostaną dane posiadacza legitymacji umożliwiające bezpośrednie wykorzystanie legitymacji w systemach identyfikacji i weryfikacji uprawnień, a także weryfikacji obecności na szkoleniach oraz automatycznego naliczania punktów. Koszt legitymacji tzw. standard wynosi 32 zł

Zamówienia legitymacji można też dokonać drogą tradycyjną, przesyłając do Działu Ewidencji radców prawnych 1 zdjęcie formatu dowodowego wraz z informacją, jaki rodzaj legitymacji zamawiamy.

Przewidywany okres oczekiwania na legitymację – ok. 4 tygodni. Po odbiór legitymacji należy zgłaszać się z dowodem wpłaty kwoty, wynikającej z dokonanego wyboru. Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, na który regulowane są składki członkowskie.

Informujemy równocześnie, że wydane do końca września 2011 r. plastikowe legitymacje „starego” wzoru zachowują ważność do końca 5-letniego okresu ich ważności, określonego datą na rewersie legitymacji.

Udostępnij na: