Legal English – rekrutacja na kurs online 2020 r.

Szanowni Państwo zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej OIRP w Warszawie w zakresie zajęć online językowych z Legal English. Kurs będzie trwał 5 miesięcy, rozpocznie się z początkiem sierpnia 2020 r. i zakończy z końcem grudnia 2020 r.

Szczegóły opis zajęć znajdą Państwo poniżej:

Poniedziałek        17.30 – 20.30  Legal English C1

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1). Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu postępowania cywilnego, postępowania karnego,  prawa pracy, prawa finansowego i prawa spółek.  Część zajęć poświęcona będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Advanced, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu przeprowadzanego przez British Council, jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają zamiaru przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Wtorek       17.30 – 20.30  Legal English B1A

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1). Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu zawodów prawniczych i sądów, systemów prawnych, postępowania cywilnego i postępowania karnego. Część zajęć poświęcona będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Foundation, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu przeprowadzanego przez British Council, jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Czwartek        17.30 – 20.00  Legal English B2 (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2). Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu systemów prawnych, postępowania cywilnego i postępowania karnego, prawa pracy i prawa spółek. Część zajęć poświęcona będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Higher, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu obejmować będą dużą porcję ćwiczeń na rozumienie ze słuchu oraz ćwiczeń z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu przeprowadzanego przez British Council, jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Sobota          9.30 – 12.30   Legal English B1B

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1). Program kursu obejmować będzie słownictwo z zakresu zawodów prawniczych i sądów, systemów prawnych, postępowania cywilnego i postępowania karnego. Część zajęć poświęcona będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Foundation, do którego chętni będą mogli przystąpić w 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu przeprowadzanego przez British Council, jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Business English i Legal English (egzaminy TOLES) – Pani mgr Katarzyna Wesołowska. Pani Katarzyna Wesołowska prowadzi obecnie w OIRP w Warszawie wszystkie zajęcia z Legal English.

Pani Katarzyna Wesołowska – absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej i tłumacz specjalistyczny; członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, BEC Preliminary i BEC Vantage dla pracowników Narodowego Banku Polskiego oraz językowe kursy specjalistyczne z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów płatniczych i prawa bankowego. Jest zawodowym tłumaczem specjalistycznym w zakresie tłumaczeń medycznych, prawnych i technicznych.

Cena kursu wynosi 850 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej) przyjmujemy mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl. Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że decyduje kolejność zgłoszeń!

Wpłat za kurs dokonywać będą Państwo po złożeniu formularza i otrzymaniu zwrotnego  mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy i przyjęciu na kurs.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie w danej grupie będzie niewystarczająca, zajęcia w tej grupie nie odbędą się. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:

Paulina Szymanowicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: szymanowicz.p@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: