Legal English – roczny kurs 2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE

Uprzejmie informujemy, że zajęcia Legal English zostały odwołane do końca kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Szanowni Państwo zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej OIRP w Warszawie w zakresie zajęć językowych z Legal English. Kurs będzie trwał trzy trymestry, rozpocznie się z początkiem stycznia 2020 r. i zakończy z końcem grudnia 2020 r., z przerwą wakacyjną od 1 lipca do 30 września.

Szczegóły opis zajęć znajdą Państwo poniżej:

Poniedziałek        17.30 – 20.30  Legal English C1 – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym (C1) i obejmuje 36 spotkań. Pierwsze dwa semestry obejmować będą słownictwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego, prawa spółek i prawa administracyjnego. Trzeci trymestr kursu poświęcony będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Advanced, do którego chętni będą mogli przystąpić w styczniu 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2021 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego. Podręcznik wiodący TBC.

Wtorek       17.30 – 20.30  Legal English B1 – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) i obejmuje 36 spotkań. Pierwsze dwa semestry obejmować będą słownictwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego, prawa spółek i prawa administracyjnego. Trzeci trymestr kursu poświęcony będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Foundation, do którego chętni będą mogli przystąpić w styczniu 2021 r. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2021 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na podręczniku autorstwa Catherine Mason The Lawyer’s English Language Coursebook (trymestr 1 i 2), Practice Papers for TOLES Foundation Wydawnictwa Global Legal English Ltd. (trymestr 3) oraz materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Czwartek        17.00 – 20.00  Legal English B2 – BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i obejmuje 36 spotkań. Pierwsze dwa semestry obejmować będą słownictwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego, prawa spółek i prawa administracyjnego. Trzeci trymestr kursu poświęcony będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Higher, do którego chętni będą mogli przystąpić w styczniu 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu obejmować będą dużą porcje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2021 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na podręczniku autorstwa Catherine Mason The Lawyer’s English Language Coursebook (trymestr 1 i 2), Practice Papers for TOLES Higher Wydawnictwa Global Legal English Ltd. (trymestr 3) oraz materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Sobota          9.30 – 12.30   Legal English B2

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i obejmuje 36 spotkań. Pierwsze dwa semestry obejmować będą słownictwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego, prawa spółek i prawa administracyjnego. Trzeci trymestr kursu poświęcony będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Higher, do którego chętni będą mogli przystąpić w styczniu 2021 r. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu obejmować będą dużą porcje ćwiczeń na rozumienie ze słuchu. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2021 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na podręczniku autorstwa Catherine Mason The Lawyer’s English Language Coursebook (trymestr 1 i 2), Practice Papers for TOLES Higher Wydawnictwa Global Legal English Ltd. (trymestr 3) oraz materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Sobota        13.00 – 16.00   Legal English  B1

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy, którzy posługują się językiem angielskim na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) i obejmuje 36 spotkań. Pierwsze dwa semestry obejmować będą słownictwo z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa finansowego, prawa spółek i prawa administracyjnego. Trzeci trymestr kursu poświęcony będzie na zapoznanie słuchaczy z formatem egzaminu TOLES Foundation, do którego chętni będą mogli przystąpić w styczniu 2021 r. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2021 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

Zajęcia będą opierały się na podręczniku autorstwa Catherine Mason The Lawyer’s English Language Coursebook (trymestr 1 i 2), Practice Papers for TOLES Foundation Wydawnictwa Global Legal English Ltd. (trymestr 3) oraz materiałach autorskich przygotowanych przez lektora prowadzącego.

Kurs poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Business English i Legal English Pani Katarzyna Wesołowska. Pani Katarzyna Wesołowska prowadzi obecnie w OIRP w Warszawie wszystkie zajęcia z Legal English.

Katarzyna Wesołowska – absolwentka Instytutu Anglistyki, specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej i tłumacz specjalistyczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, BEC Preliminary i BEC Vantage dla pracowników Narodowego Banku Polskiego oraz językowe kursy specjalistyczne z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów płatniczych i prawa bankowego. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za szkolenie językowe pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii odpowiedzialnych za transpozycje i implementacje dyrektyw unijnych. Jest zawodowym tłumaczem specjalistycznym w zakresie tłumaczeń medycznych, prawnych i technicznych. Pani Katarzyna Wesołowska była także lektorką podczas zajęć z Legal English organizowanych przez OIRP w Warszawie w poprzednim cyklu (2018-2019)

Cena kursu wynosi 1875 zł brutto (625 zł za jeden trymestr). W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej) przyjmujemy mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub osobiście w pokoju Doskonalenia Zawodowego. Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że decyduje kolejność zgłoszeń!

Wpłat za kurs dokonywać będą Państwo po złożeniu formularza i otrzymaniu zwrotnego  mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy i przyjęciu na kurs.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie w danej grupie będzie niewystarczająca, zajęcia w tej grupie nie odbędą się.  O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:
Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: