Legal English – poziom B1

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła zapisy do grupy szkoleniowej dla której  zajęcia odbywają się w czwartki 16.00-19.00 na poziomie B1.

Kurs skierowany jest wyłącznie do radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Warszawie.

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez okres dziewięciu miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2016 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2017 r. i kwietniu 2017 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa prawniczego, utrwalanie struktur gramatycznych ukierunkowanych na udzielanie porad, formułowanie opinii, klauzul  oraz pism, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się. Symulacja typowych sytuacji zawodowych służy ćwiczeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym w oficjalnej korespondencji, tekstach prawnych oraz podczas służbowych spotkań czy negocjacji.

Tematyka kursu:
– prawo zobowiązań,
– prawo spółek,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo upadłościowe i naprawcze,
– prawo pracy
– prawo podatkowe
– zawody prawnicze
– komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (maile, korespondencja pisemna, spotkanie z klientem)

Uwaga: Kurs obejmuje naukę terminologii Legal English od podstaw z naciskiem na poprawność językową w praktycznej komunikacji ustnej i pisemnej. Poziom kursu – B1.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie :
Czwartki – w godzinach 16.00-19.00 – ul. Żytnia 15 lok.16 (II piętro)

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena kursu wynosi 1920 zł brutto (640 zł za jeden trymestr – popołudniowe zajęcia czwartkowe w siedzibie OIRP przy ul. Żytniej przewidują dla Państwa ciepłe napoje, w związku z czym opłata jest wyższa niż w pozostałych grupach).

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
– faxem –  (0 22) 862 41 73

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl  
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: