Legal English – nowa grupa na 2015 rok

Legal English Terminology and Legal Correspondence.
Kurs podstawowej terminologii prawniczej oraz warsztat korespondencji. Poziom B1/B2

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła zapisy do grupy szkoleniowej dla której zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 17.30-20.30

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez okres dziewięciu miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w styczniu 2015 r., następne zaś odpowiednio, w kwietniu 2015 r. i październiku 2015 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa prawniczego, utrwalanie struktur gramatycznych ukierunkowanych na udzielanie porad, formułowanie opinii, klauzul oraz pism, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się. Symulacja typowych sytuacji zawodowych służy ćwiczeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym w oficjalnej korespondencji, tekstach prawnych oraz podczas służbowych spotkań czy negocjacji.

Uwaga: Kurs obejmuje naukę terminologii Legal English od podstaw!

Tematyka kursu:

  • prawo zobowiązań,
  • prawo spółek,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawo upadłościowe i naprawcze,
  • prawo pracy
  • prawo podatkowe
  • zawody prawnicze
  • komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (maile, korespondencja pisemna, spotkanie z klientem)

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie Plac Konstytucji 5
w grupie do 15 osób. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 9 stycznia 2015 r.

Piątki w godzinach 17.30-20.30

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena szkolenia wynosi 590 zł netto za jeden trymestr (1.770 zł netto za całość kursu).

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Zgłoszenia:

Wypełnioną  kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:

 

UWAGA!! Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Rekomendowany poziom słuchacza z języka angielskiego ogólnego – B1/B2.

Informacji o kursie udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Udostępnij na: