Legal English – kurs jesienny

Szanowni Państwo zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej OIRP w Warszawie w zakresie zajęć językowych z Legal English w nowej formule zajęć tj.  trzymiesięcznych kursów Legal English, które organizowane będą w grupach dla różnych poziomów zaawansowania i które rozpoczną się w październiku i zakończą w grudniu 2019 r. Szczegóły znajdą Państwo poniżej. Informujemy jednocześnie, że kurs Legal English składający się z trzech trymestrów, który dotychczas rozpoczynał się w październiku każdego roku, rozpocznie się w styczniu 2020 roku i będzie trwał do grudnia 2020 roku (z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. lipiec-wrzesień). Zapisy na kurs Legal English w formule trzech trymestrów rozpoczną się w październiku br. na dotychczas znanych Państwu zasadach.

Oferta kursów Legal English, które będą obejmowały jeden trymestr i trwać będą od października do grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

  1. Grupa 1 – Wtorek 17.30 – 20.30  Legal English – Kurs egzaminacyjny TOLES Higher B2 – brak wolnych miejsc

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i obejmuje 12 spotkań, podczas których słuchacze zapoznają się z formatem egzaminu TOLES Higher. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu obejmować będą dużą porcję ćwiczeń na rozumienie ze słuchu oraz panel dyskusyjny. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2020r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

  1. Grupa 2 – Środa 17.30 – 20.30 Legal English – Contract Law B2 – brak wolnych miejsc

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2) i obejmuje 12 spotkań, których tematyka skupiona będzie wokół szeroko pojętego prawa umów (terminologia, struktura, klauzule). Ćwiczenia praktyczne wzbogacone będą o dużą porcję ćwiczeń na rozumienie ze słuchu oraz panel dyskusyjny.

  1. Grupa 3 – Czwartek 17.00 – 20.00 Legal English – Contract Law B1 – brak wolnych miejsc

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) i obejmuje 12 spotkań, których tematyka skupiona będzie wokół szeroko pojętego prawa umów (terminologia, struktura, klauzule). Ćwiczenia praktyczne wzbogacone będą o dużą porcję ćwiczeń na rozumienie ze słuchu oraz panel dyskusyjny.

  1. Grupa 4 – Sobota 9.00 – 12.00 Legal English – Kurs egzaminacyjny TOLES Foundation B1

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) i obejmuje 12 spotkań, podczas których słuchacze zapoznają się z formatem egzaminu TOLES Foundation. Ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminu wzbogacone będą o ćwiczenia z zakresu struktur gramatycznych używanych w języku prawniczym. Zapraszamy zarówno słuchaczy zainteresowanych podejściem do egzaminu na początku 2020 r. jak i osoby, które mają potrzebę rozszerzyć swoje umiejętności w zakresie Legal English, ale nie mają potrzeby/ochoty przystępować do egzaminu zewnętrznego.

  1. Grupa 5 – Sobota 13.00 – 16.00 Legal English – Contract Law B1

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie niższym średniozaawansowanym (B1) i obejmuje 12 spotkań, których tematyka skupiona będzie wokół szeroko pojętego prawa umów (terminologia, struktura, klauzule). Ćwiczenia praktyczne wzbogacone będą o dużą porcję ćwiczeń na rozumienie ze słuchu oraz panel dyskusyjny.

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Business English i Legal English Pani Katarzyna Wesołowska. Pani Katarzyna Wesołowska prowadzi obecnie w OIRP w Warszawie wszystkie zajęcia z Legal English.

Katarzyna Wesołowska – absolwentka Instytutu Anglistyki, specjalista w zakresie lingwistyki stosowanej i tłumacz specjalistyczny. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadziła kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge FCE, CAE, BEC Preliminary i BEC Vantage dla pracowników Narodowego Banku Polskiego oraz językowe kursy specjalistyczne z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego, systemów płatniczych i prawa bankowego. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada za szkolenie językowe pracowników Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii odpowiedzialnych za transpozycje i implementacje dyrektyw unijnych. Jest zawodowym tłumaczem specjalistycznym w zakresie tłumaczeń medycznych, prawnych i technicznych.

Cena kursu wynosi 625 zł brutto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej) przyjmujemy mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl lub osobiście w pokoju Doskonalenia Zawodowego. Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że decyduje kolejność   zgłoszeń!

Wpłat za kurs dokonywać będą Państwo po złożeniu formularza i otrzymaniu zwrotnego  mailowego potwierdzenia o rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy i przyjęciu na kurs.

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie w danej grupie będzie niewystarczająca, zajęcia w tej grupie nie odbędą się.  O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Szczegółowych informacji o kursie udzielają:
Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: