Kurs podstawowej terminologii prawniczej oraz warsztat korespondencji (poziom B1/B2)

Legal English – kontynuacja

Kurs podstawowej terminologii prawniczej oraz warsztat korespondencji (poziom B1/B2)

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła zapisy do grup szkoleniowych, dla których zajęcia odbywają się w czwartki 8.30–11.30

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez dziewięć miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2015 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2016 r. i kwietniu 2016 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa prawniczego, utrwalanie struktur gramatycznych ukierunkowanych na udzielanie porad, formułowanie opinii, klauzul oraz pism, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się. Symulacja typowych sytuacji zawodowych służy ćwiczeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym w oficjalnej korespondencji, tekstach prawnych oraz podczas służbowych spotkań czy negocjacji.

Uwaga: Kurs obejmuje naukę terminologii Legal English od podstaw!

Tematyka kursu:

  • prawo zobowiązań,
  • prawo spółek,
  • prawo własności intelektualnej,
  • prawo upadłościowe i naprawcze,
  • prawo pracy,
  • prawo podatkowe,
  • zawody prawnicze,
  • komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (maile, korespondencja pisemna, spotkanie z klientem).

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie przy Pl. Konstytucji 5 w czwartki, godz. 8.30–11.30.

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Barbara Niepytalska.

Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena szkolenia wynosi 590 zł (1770 zł netto za całość kursu)

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:

– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

– faxem: (22) 862 59 29 lub (22) 862 41 73

Uwaga!
Zgłoszenia przyjmowane są na trzy trymestry szkolenia (każdy po 3 miesiące) z możliwością kontynuacji. Zapisy na zajęcia w roku 2015–2016 będą uruchomione w czerwcu 2015 r.
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu: (22) 862 41 69, wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: