Legal English – poziom B2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła zapisy do grup szkoleniowych dla których zajęcia odbywają się w czwartki 8.30-11.30 na poziomie B2.

Kurs skierowany jest wyłącznie do radców prawnych zrzeszonych w OIRP w Warszawie.

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez okres dziewięciu miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2016 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2017 r. i kwietniu 2017 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje:
– Prawidłową konstrukcję (w zakresie językowym) klauzul umownych w umowach cywilnoprawnych i z zakresu prawa handlowego.
– Formułowanie roszczeń (pism) związanych z wadliwym wykonaniem umowy.
– Podstawowe pojęcia dotyczące spółek osobowych i kapitałowych, prawidłowa konstrukcja sformułowań w zakresie obrotu udziałami/akcjami, zmian w kapitałach spółki, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek.
– Prawo pracy: podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy,  klauzule w kontraktach managerskich, klauzule zakazu konkurencji.
– Prawo spadkowe
– Postępowanie przed sądem: pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.
– Komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (korespondencja pisemna, podsumowanie spotkań, oferta).
– Postępowanie przed sądem – pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.
Uwaga! Kurs wymaga znajomości podstaw angielskiej terminologii prawniczej oraz języka ogólnego na poziomie  minimum B1 (średnio zaawansowanym).

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie :
Czwartki – w godzinach 8.30-11.30 – Pl. Konstytucji 5

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ.

Cena kursu wynosi 1770 zł brutto (590 zł za jeden trymestr).

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
– faxem –  (0 22) 862 41 73

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń!

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Udostępnij na: