Legal English – English for Law. Grupy kontynuujące. Poziom B2 – zapisy tylko na listę rezerwową

Szanowni Państwo,

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła zapisy do nowej grupy szkoleniowej Legal English, dla której zajęcia odbywają się w piątek 17.30-20.30 na poziomie B2.

Kurs skierowany jest  do radców prawnych i aplikantów zrzeszonych w OIRP w Warszawie.

Szkolenie Legal English będzie prowadzone w cyklu trzymiesięcznym (trymestry) przez okres dziewięciu miesięcy. Pierwszy trymestr rozpocznie się w październiku 2017 r., następne zaś odpowiednio, w styczniu 2018 r. i kwietniu 2018 r. Każdy z kolejnych trymestrów stanowić będzie odrębne szkolenie językowe.

Kurs obejmuje:

– Prawidłową konstrukcję (w zakresie językowym) klauzul umownych w umowach cywilnoprawnych i z zakresu prawa handlowego.

– Formułowanie roszczeń (pism) związanych z wadliwym wykonaniem umowy.

– Podstawowe pojęcia dotyczące spółek osobowych i kapitałowych, prawidłowa konstrukcja sformułowań w zakresie obrotu udziałami/akcjami, zmian w kapitałach spółki, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek.

– Prawo pracy: podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, klauzule w kontraktach managerskich, klauzule zakazu konkurencji.

– Prawo spadkowe

– Postępowanie przed sądem: pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.

– Komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (korespondencja pisemna, podsumowanie spotkań, oferta), elementy Business English.

Szczegółowe informacje dotyczące kursu można uzyskać bezpośrednio od lektora pod adresem b.niepytalska@uw.edu.pl

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie :
Piątek – w godzinach 17.30-20.30 – ul. Żytnia 15 lok. 16 (parter)

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ.

Cena kursu wynosi 1770 zł brutto (590 zł za jeden trymestr).

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:
Wypełnioną  kartę zgłoszeniową dostępną poniżej artykułu przyjmujemy:
– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl
UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń!

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl
Magdalena Jurkiewicz, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: jurkiewicz.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Udostępnij na: