Legal English – dodatkowy nabór B2/C1

Doskonalenie praktycznych umiejętności pisania i mówienia. Poziom B2/C1

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła dodatkowe zapisy do istniejących już grup szkoleniowych, dla których zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 17.30-20.30, czwartki w godz. 8.30-11.30 oraz w soboty w godz. 10.00 – 13.00.

Pierwsze spotkanie w nowym trymestrze odbędzie się w kwietniu 2015, odpowiednio dla poszczególnych grup:

Poniedziałki – 13 kwietnia 2015

Czwartki – 9 kwietnia 2015

Soboty – 11 kwietnia 2015

Kurs obejmuje naukę:

  • Prawidłowa konstrukcja (w zakresie językowym) klauzul umownych w umowach cywilnoprawnych i z zakresu prawa handlowego.
  • Formułowanie roszczeń (pism) związanych z wadliwym wykonaniem umowy.
  • Podstawowe pojęcia dotyczące spółek osobowych i kapitałowych, prawidłowa konstrukcja sformułowań w zakresie obrotu udziałami/akcjami, zmian w kapitałach spółki, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek.
  • Prawo pracy: podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy, klauzule w kontraktach managerskich, klauzule zakazu konkurencji.
  • Prawo spadkowe
  • Postępowanie przed sądem: pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.
  • Komunikacja z klientem – język formalny i nieformalny (korespondencja pisemna, podsumowanie spotkań, oferta).
  • Postępowanie przed sądem – pisma procesowe, orzeczenia, środki odwoławcze.

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie przy Pl. Konstytucji 5 w grupie do 15 osób.

Czwartki – w godzinach 8.30-11.30

Soboty – w godzinach 10.00 – 13.00

Poniedziałki – w godzinach 17.30-20.30

Szkolenia poprowadzi lektorka języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki, UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ.

Cena szkolenia wynosi 590 zł netto za trymestr. Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:

Wypełnioną  kartę zgłoszeniową dostępną do pobrania poniżej artykułu przyjmujemy:

– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

– faksem – (022) 862 59 20 lub (0 22) 862 41 73

Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są na trzeci trymestr szkolenia (okres 3 miesięcy) z możliwością kontynuacji.

Zapisy na zajęcia w roku 2015-2016 będą uruchomione w czerwcu 2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Informacji o kursie udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Udostępnij na: