Legal English – dodatkowy nabór B1/B2

Legal English Terminology and Legal Correspondence. Kurs podstawowej terminologii prawniczej oraz warsztat korespondencji. Poziom B1/B2

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na bardzo duże zainteresowanie szkoleniem Legal English, Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uruchomiła dodatkowe zapisy do grupy szkoleniowej. Zajęcia odbywają się w czwartki 16.00-19.00.

Pierwsze spotkanie w nowym trymestrze odbędzie się 9 kwietnia 2015

Kurs obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa prawniczego, utrwalanie struktur gramatycznych ukierunkowanych na udzielanie porad, formułowanie opinii, klauzul oraz pism, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności pisania, czytania ze zrozumieniem oraz wypowiadania się. Symulacja typowych sytuacji zawodowych służy ćwiczeniu umiejętności posługiwania się językiem angielskim prawniczym w oficjalnej korespondencji, tekstach prawnych oraz podczas służbowych spotkań czy negocjacji.

Uwaga: Kurs obejmuje naukę terminologii Legal English od podstaw!

Tematyka kursu:

– prawo zobowiązań,
– prawo spółek,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo upadłościowe i naprawcze,
– prawo pracy
– prawo podatkowe
– zawody prawnicze
– komunikacja z klientem
– język formalny i nieformalny (maile, korespondencja pisemna, spotkanie z klientem)

Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, w siedzibie OIRP w Warszawie:

Czwartki – w godzinach 16.00-19.00 – ul. Żytnia 15 lok 16, II piętro

Szkolenia poprowadzi lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie nauczania Legal English, zarówno o tematyce ogólnej, jak i specjalistycznej – Pani Barbara Niepytalska.

Pani Barbara Niepytalska – wykładowca SZJO UW, prowadzi zajęcia języka angielskiego dla prawników na Wydziale Prawa i Administracji oraz Business English na Wydziale Zarządzania. Doktorantka Instytutu Anglistyki UW. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego dla dorosłych. Prowadzi zajęcia przygotowujące do certyfikatów TOLES, TOEIC, TOEFL, IALETS, ILEC i LCCI. Współautorka podręcznika do nauki języka angielskiego prawniczego „Key Legal Words”, (2004), wyd. WSPiZ

Cena szkolenia wynosi 640 zł.

Uczestnicy szkolenia ponoszą również koszt zakupu podręczników i wydatków związanych z otrzymaniem materiałów autorskich przygotowanych przez lektora pod kątem oczekiwań Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Zgłoszenia:

Wypełnioną kartę zgłoszeniową dostępną poniżej przyjmujemy:

– e-mailem (w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

– faksem – (022) 862 59 29 lub (0 22) 862 41 73

UWAGA!!!

Zgłoszenia przyjmowane są na trzeci trymestr szkolenia (okres 3 miesięcy) z możliwością kontynuacji.

Zapisy na zajęcia w roku 2015-2016 będą uruchomione w czerwcu 2015r.

Uprzejmie informujemy, iż liczy się kolejność zgłoszeń.

Wpłat za kurs należy dokonywać po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o przyjęciu na szkolenie.

Rekomendowany poziom słuchacza z języka angielskiego ogólnego – B1/B2

Informacji o kursie udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Udostępnij na: