Leasing, dostęp telekomunikacyjny, odszkodowania lotnicze – pomoc prawna radca prawny.

Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego obejmuje szerokie spektrum dziedzin prawnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego – w szczególności reprezentację prawną byłych i obecnych klientów firm leasingowych, prawa handlowego i spółek handlowych, prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Kontakt: tel: 600-839-264, e-mail: radca@brudzynski.pl, www.brudzynski.pl Usługi są świadczone poprzez:

 

  • zastępstwa procesowego w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, oraz przed organami administracji;
  • reprezentację i zastępstwo procesowe byłych i obecnych klientów firm leasingowych w sporach związanych z zawartymi umowami leasingu (samochodów: osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn budowlanych i innych ruchomości);
  • pomoc w restrukturyzacji umów leasingu – wydłużenie okresu spłaty, zmniejszenie rat, wstrzymanie windykacji;
  • sporządzanie pism i wniosków procesowych związanych z umowami leasingowymi w szczególności: pozwów, środków zaskarżenia nakazów zapłaty (sprzeciwów, zarzutów), sprzeciwów od wyroków zaocznych, apelacji;
  • reprezentacja i pomoc prawna przedsiębiorcom telekomunikacyjnymnegocjowanie umów o dostęp telekomunikacyjny, ich zawieranie, reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i sądami;
  • dochodzenie odszkodowań na rzecz pasażerów linii lotniczych – Rozporządzenie 261/2004 – odwołanie lotu, opóźnienie lotu, odmowa wpuszczenia na pokład;
  • windykację należności, tak na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym oraz przed organami egzekucyjnymi;
  • wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz konsultacji prawnych;
  • sporządzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, handlowych, z zakresu prawa pracy oraz porozumień i ugód;zakładanie spółek cywilnych i handlowych, przygotowywanie wniosków o wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego;
  • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, w tym spółek handlowych.

 

Jeżeli posiadają Państwo problemy natury prawnej, zapraszam do współpracy.

Udostępnij na: