LDS Łazewski Depo i Wspólnicy zatrudni młodszego prawnika w Dziale Własności Intelektualnej

Kancelaria LDS Łazewski Depo i Wspólnicy z siedzibą w Warszawie zaprasza osoby zainteresowane rozwojem kariery zawodowej w dziedzinie własności intelektualnej na stanowisku:

MŁODSZEGO PRAWNIKA

W DZIALE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Zakres zadań:

 • udział w prowadzeniu spraw o naruszenie praw ze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;
 • przygotowywanie pism w postępowaniu cywilnym oraz administracyjnym i sądowo-administracyjnym związanymi z ochroną praw własności intelektualnej;
 • udział w prowadzeniu spraw spornych i zgłoszeniowych dotyczących praw własności intelektualnej przed Urzędem Patentowym RP oraz EUIPO w odniesieniu do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów;
 • udział w prowadzeniu korespondencji z klientami kancelarii.

Do współpracy zapraszamy osoby, które:

 • posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w zakresie prawa własności intelektualnej;
 • są w trakcie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, zdobyły uprawniania w bieżącym roku lub dopiero planują ich zdobywanie;
 • znają język angielski na poziomie pozwalającym na prowadzenie korespondencji w sprawach zawodowych (C1);
 • mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
 • biegle obsługują MS Office;
 • potrafią pracować w zespole;
 • twórczo podchodzą do rozwiązywanych problemów;
 • są komunikatywne.

Oferujemy:

 • pracę w czołowej kancelarii IP – współpracę z doświadczonymi prawnikami i rzecznikami patentowymi przy sprawach stanowiących wyzwanie intelektualne;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • rynkowe wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kompetencji i realizowanych zadań;
 • możliwość pogodzenia obowiązków z nauką;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • samodzielność w realizacji zadań odpowiednią do rosnących umiejętności;
 • elastyczną organizację pracy, w szczególności możliwość częściowej pracy zdalnej.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: office@lds-ip.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez LDS Łazewski Depo i Wspólnicy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Udostępnij na: