Kurs prawniczego języka niemieckiego

Uprzejmie informujemy, iż Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie rozważa możliwość zorganizowania kursu z prawniczego języka niemieckiego. Zajęcia byłyby prowadzone cyklicznie w wymiarze 1.30h – 2.15h w jednym dniu tygodnia i obejmowałyby zagadnienia z zakresu prawniczego języka niemieckiego na  poziomie podstawowym oraz średnio-zaawansowanym.

Wstępne zainteresowanie kursem można zadeklarować wysyłając maila na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl.

Informujemy, iż Państwa zgłoszenie nie ma charakteru zobowiązującego i służy jedynie rozpoznaniu ewentualnego zainteresowania organizacją kursu przez OIRP w Warszawie. Informujemy także, że OIRP w Warszawie zastrzega sobie możliwość rezygnacji z prowadzenia niniejszego rozpoznania oraz z prowadzenia kursu z prawniczego języka niemieckiego. W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kursu będziemy Państwa informować odrębnie.

Udostępnij na: