Deutsche Rechtssprache – rekrutacja na kurs online 2021 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się kurs języka niemieckiego z elementami języka prawniczego – Deutsche Rechtssprache. Kurs odbywa się w formie zajęć online i jest podzielony na trzy części, każda trwająca 3 miesiące. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 10 lutego 2021 r. dla grupy B1 oraz 11 lutego 2021 r. dla grupy B2 i będą kontynuowane w każdym tygodniu, w okresie luty–czerwiec oraz wrzesień–grudzień 2021 r. W każdym tygodniu zajęcia w danej grupie trwać będą 3 godziny zegarowe (tj. 4 godz. szkoleniowe). Dostęp do zajęć zapewnia OIRP w Warszawie przy wykorzystaniu platformy e-learningowej EAR. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie prosimy o kontakt.

Szczegóły opis zajęć znajdą Państwo poniżej:

Grupa B1 – Deutsche Rechtssprache – Środa  17:30 – 20:30

Kurs przeznaczony dla osób, które władają językiem niemieckim na poziomie B1 i obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze zapoznają się ze słownictwem i terminologią z zakresu różnych dziedzin prawa.

Omówione zostaną takie zagadnienia jak: zawody prawnicze, procedura cywilna, spółki, umowy, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo spadkowe, prawo karne i in. Kurs będzie ukierunkowany na zapoznanie ze słownictwem i terminologią prawniczą, ich skuteczne przyswojenie oraz prawidłowe zastosowanie w praktyce. Podstawą pracy na zajęciach będzie podręcznik, który zostanie wzbogacony o dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, pisanie oraz panel dyskusyjny.

Grupa B2 – Deutsche Rechtssprache in der Praxis/Język niemiecki prawniczy w praktyce – Czwartek  17:30 – 20:30 – brak wolnych miejsc.

Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy na poziomie wyższym średniozaawansowanym (B2), którzy mają już przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu języka niemieckiego prawniczego. Kurs obejmuje 36 spotkań, 12 spotkań w każdym trymestrze, podczas których słuchacze zapoznają się z bardziej zaawansowanym słownictwem z zakresu różnych dziedzin prawa. Podstawą pracy na zajęciach będzie podręcznik wzbogacony o szeroką gamę materiałów dodatkowych, takich jak: umowy, dokumenty, fragmenty kodeksów, aktualności z niemieckojęzycznych stron internetowych dla prawników, nagrania audio i video. Ćwiczenia praktyczne będą obejmowały zagadnienia leksykalne, rozumienie ze słuchu, pisanie oraz mówienie. 

Szkolenia poprowadzi lektor języka niemieckiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym Barbara Kaczmarek.

Barbara Kaczmarek – tłumaczka przysięgła języka niemieckiego specjalizująca się w tłumaczeniu tekstów z dziedziny prawa. Absolwentka filologii germańskiej, Szkoły Tłumaczy i Języków Obcych UAM, studiowała również na uniwersytetach w Dreźnie i Gießen. Doświadczenie zawodowe w zakresie tłumaczeń zdobywała pracując na stanowisku tłumacza w kancelariach prawnych w Polsce i w Niemczech. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka niemieckiego dla kancelarii prawnych, zarządów, wyższej kadry menadżerskiej, firm i instytucji. Prowadzi również szkolenia dla tłumaczy. Odbyła liczne szkolenia z zakresu prawa, finansów i ekonomii w Polsce i w Niemczech. Autorka opublikowanych przekładów polskich ustaw na j.niemiecki oraz podręczników: „Niemieckie słownictwo prawnicze od A do Z”, wyd. DeIurePl i „Deutsche Rechtssprache” wyd. C.H. Beck, „Niemiecki język prawniczy z ustaw“. 

Opłata za cały kurs wynosi 1875 zł netto. W przypadku aplikantów radcowskich do powyższej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Zgłoszenia:

Wypełnioną  kartę zgłoszeniową (dostępną poniżej) przyjmujemy drogą elektroniczną (e-mailem w formie zeskanowanej) na adres: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl.  Liczba miejsc dla każdej ze wskazanych powyżej grup jest ograniczona. Uprzejmie informujemy, że decyduje kolejność zgłoszeń!

Informujemy także, iż po otrzymaniu Państwa zgłoszeń planowane jest zorganizowanie, przy udziale lektora, testu kwalifikacyjnego (online) pozwalającego na przypisanie Państwa do odpowiedniej i optymalnej dla Państwa grupy, w ramach zaproponowanych powyżej poziomów językowych. O terminie testu poinformujemy Państwa odrębnie. 

Wpłat za kurs dokonywać będą Państwo po złożeniu karty zgłoszeniowej, przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego i otrzymaniu zwrotnego mailowego potwierdzenia o przypisaniu Państwa do określonej grupy.

Zachęcamy Państwo do skorzystania z nowej pozycji w ofercie szkoleniowej OIRP w Warszawie. 

Informujemy jednocześnie, że w przypadku jeśli liczba osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie będzie niewystarczająca poinformujemy Państwa o jego odwołaniu. O rozpoczęciu kursu w ramach danej grupy zostaną Państwo poinformowani odrębnie.

Uczestnictwo w kursie językowym z elementami języka prawniczego jest sposobem na uzyskiwanie punktów szkoleniowych w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego. 

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 22 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl 

Udostępnij na: