Kurs prawa amerykańskiego – zagadnienia podstawowe

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego  zaprasza do wzięcia udziału w podstawowym kursie prawa amerykańskiego (American Law Programme). Udział w kursie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy w zakresie systemu amerykańskiego prawa precedensowego. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Levin College of Law oraz Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW i będą obejmowały 4 spotkania. Osoby uczestniczące we wszystkich zajęciach będą mogły uzyskać certyfikat Centrum Prawa Amerykańskiego.

4 marca 2015

17.30–20.00 Introduction to American Law – sources of law , Professor Tracy Reid

15 kwietnia 2015

17.30–20.00 Corporations and alternative business entities and developments in capital-raisingin US, Professor Greg Yadley

6 maja 2015

17.30–20.00 Legal Writing – drafting a legal memorandum, Professor Mary Adkins

24 czerwca 2015

17.30–20.00 Basic concepts of American Property law, Professor Julian Juergensmeyer

Uwaga: Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim!

Za udział w każdej z 4 części uczestnik otrzymuje 6,5 pkt.

Miejsce:

Biuro OIRP przy Placu Konstytucji 5  Ilość miejsc ograniczona! W szkoleniu może wziąć udział jedynie 30 osób.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:

290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie 490 zł netto* – dla pozostałych uczestników (w tym dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie)

599 zł netto* – dla pozostałych uczestników

*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%

– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl

Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:

      1. zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
      2. załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty

w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

 

 

 

Wpłaty

Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz nazwa kursu „AMERICAN LAW PROGRAMME”
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005
termin płatności: do dnia 27.02.2015 r

Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o konferencji udzielają:

Marta Dywicka, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl

Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Uprzejmie przypominamy, że udział w szkoleniach jest objęty punktacją wynikającą z uchwały KRRP w sprawie zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych (pełny tekst uchwały na stronie oirpwarszawa.pl). Zaświadczenia o udziale w szkoleniach będą wystawiane tylko radcom prawnym spoza Izby Warszawskiej. Radcy prawni z OIRP Warszawa punkty za udział w szkoleniach mają wprowadzane z list obecności bezpośrednio do bazy danych OIRP w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: